88549610

88549612

09123708431

mohamadioffice

.

تلفن تماس و مشاوره با وکیل کیفری: 88549610 - 88549612 جهت اجرای قصاص در مورد قتل و ضرب و جرح رعایت نکات و شرایطی ضروری است که در ذیل به…
شرایط عمومی قصاص؛ تلفن مشاوره با وکیل کیفری 88549610 - 2.0 out of 5 based on 1 review
شماره تلفن های تماس با وکیل قرارداد و مشاور حقوقی در تنظیم قرارداد: 88549610 - 88549612 جهت اخذ راهنمایی از وکیل قراردادها و صحبت با مشاور حقوقی در زمینه تنظیم…
کفالت در فقه و حقوق مدنی؛ وکیل قرارداد؛ تنظیم قرارداد؛ قانون مدنی - 2.8 out of 5 based on 4 reviews
شماره های تماس با وکیل خانواده: 88549610 - 88549612 یک وکیل خانواده می گوید: تنصیف اموال مرد در زمان طلاق تنها زمانی قابل اجراست که به عنوان شرطی ضمن عقد…
تملک نیمی از دارایی مرد یا همان شرط تنصیف اموال در زمان طلاق - 4.0 out of 5 based on 1 review
قبل از آغاز بحث اگر در جستجوی یک وکیل پایه یک دادگستری هستید با این شماره ها تماس بگیرید: 88549610 - 88549612 تمامی افراد جامعه ممکن است درگیر مشکلات حقوقی…
جهت مشاوره با وکیل مهریه، وکیل خانواده و وکیل طلاق توافقی با این شماره ها تماس بگیرید: 88549610 - 88549612 اگر برای پرداخت مهریه روش خاصی پیش بینی نشده باشد…
حق حبس زن برای گرفتن مهریه؛ وکیل مهریه؛ وکیل خانواده؛ وکیل طلاق توافقی - 4.0 out of 5 based on 2 reviews
جهت مشاوره با وکیل طلاق و وکیل دعاوی خانواده با ین شماره ها تماس بگیرید: 88549610 - 88549612 چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای…
نفقه زن در نکاح دایم به محض انعقاد عقد نکاح، نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح موقت، مرد الزامی برای پرداخت نفقه به همسرش ندارد. مگر این…
وکالت زن در طلاق در راستای شروط ضمن عقد ازدواج ممکن است شوهر به زن خود وکالت برای طلاق دهد. این شرط ممکن است در همان قباله ازدواج گنجانده شود…
در نظر بگیرید فردی با گذشت مدتی بی‌خبری از خود بازگردد و شاهد آن باشد که تحت عنوان غایب مفقود‌الاثر، اموال خود را از دست داده یا همسرش طلاق گرفته،…
جریمه نقدی یا جزای نقدی یکی از اقسام مجازات‌های تعزیری است که نحوه اجرا و وصول آن تابع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است. لذا بر خلاف…
صفحه1 از17

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.