تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه وکالتنامه
تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
متن وکالتنامه کامل فروش ملک و وکالت دادگستری

 متن وکالتنامه کامل فروش ملک و وکالت دادگستری

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 65

 

نمونه متن وکالتنامه فروش ملک - وکالت دادگستری

مشخصات موکل

خانم ....... نام پدر :......... شماره شناسنامه : ........ کد ملی : ........ صادره از : ....... تاريخ تولد :  ...... محل تولد : .......  شغل :  .... نشاني : .......... .

 


مشخصات وکیل 

وکیل : آقای مسعود محمدی  نام پدر : .... شماره شناسنامه : ........ کد ملی : ........ صادره از : ....... تاريخ تولد :  ...... محل تولد : ..... نشاني : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها.


مورد وکالت 

مراجعه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها اعم از اداره مالیات و دارایی، اداره ثبت، اداره اسناد و املاک، اداره آب، اداره گاز، اداره برق، اداره مخابرات و کلیه شهرداری ها (جهت درخواست صدور پایان کار و نیز پرداخت عوارض و هر نوع درخواست و پیگیری راجع به ملک موضوع وکالت) و سایرنهادها و ارگان ها اعم از ستاد اجرایی فرمان امام و فرمانداری و هر مرجع دیگر که جهت اعمال وکالت در خصوص ملک موضوع وکالتنامه لازم باشد و نیز انجام هر نوع معامله اعم از بیع، صلح و هر نوع انتقال اعم از انتقال اجرایی در قالب اجرای احکام دادگستری راجع به ملک واقع در خیابان یوسف آباد.....پلاک ... و پلاک ثبتی ... فرعی از 3526 اصلی. و نیز اختیار مراجعه به اداره ثبت در خصوص اخذ صورتمجلس تفکیکی و درخواست افراز از اداره ثبت محل و همچنین متعاقب آن حسب ضرورت و تشخیص وکیل درخواست فروش ملک مشاع از طریق دادگاه های صالح، وکالت در درخواست صدور سند تک برگ مشاعی یا مفروز، وکالت در تحویل سند تک برگ صادره از اداره ثبت.وکالت در توکیل ولو کراراً ، وکالت در مراجعه به کلیه دادگاه ها و مراجع قضایی و دادگستری و تقدیم هر نوع دادخواست و درخواست، وکالت در مصالحه و سازش، وکالت درعتراض به رای، تجدیدنظر خواهی ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی و وکالت در ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند و وکالت در تعیین جاعل، وکالت در تعیین مصدق و کارشناس، وکالت در دعوای خسارت ، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا، وکالت در  جلب ثالث و دفاع از آن، وکالت در ورود ثالث و دفاع از آن، وکالت در دعوای متقابل و دفاع از آن، وکالت در ادعای اعسار، وکالت در قبول یا رد سوگند، وکالت در درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل.وکلای مرقوم در انجام مورد وکالت به نحو اجتماع و انفراد حق اقدام دارند.     


حدود اختیارت

 وکلای مرقوم در انجام مورد وکالت هر یک به تنهایی یا هر دو با هم اختیار تام دارند.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.