شماره: 707
1398/12/05
سهم الارث، مطالبه سهم الارث
سهم الارث، مطالبه سهم الارث

مراحل مطالبه سهم الارث 

 

  • بعد از فوت فرد، وراث او می توانند در قدم اول اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت کنند.
  • در مراجعه بعد اموال را تقسیم کنند و تقسیم نامه تنظیم نمایند
  • بعد از آن اقدام به تملک سهم خود و تنظیم سند نمایند.
  • این در صورتی است که وراث بر سر تقسیم با هم اختلافی نداشته باشند.
  • در صورت اختلاف در تقسیم اموال، باید مطابق مقررات برای درخواست افراز به اداره ثبت و بعد از آن جهت مطالبه سهم الارث یا اخذ دستور فروش به دادگاه صالح مراجعه نمایند.
  • دعاوی ناشی از ارث بسیار حساس هستند و گاهی فرد با یک اقدام ساده مثل خلع ید مشاعی به مقصود خود می رسد. توصیه می کنیم در صورت وجود مشکل، قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص مشاوره نمایید.

 


مطالعه مطالب مرتبط:

1- امکان محرومیت از ارث و راه حل های جایگزین

2- کسانی که ارث می برند و سهم وراث از ماترک متوفی

3- گواهی انحصار وراثت مراحل و مدارک

4- آرای قابل فرجام

5- راههای مطالبه سهم الارث، وکیل ارث

 

حق انتشار محفوظ است ©