تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400
دادخواست و رای - تقسیم و فروش سرقفلی

 دادخواست و رای - تقسیم و فروش سرقفلی

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 23

دادخواست تقسیم و فروش سرقفلی

خواهان : مبینا.م   نام پدر : ارسلان        به نشانی : میدان هروی.............. .

خوانده : منصور.م  نام پدر : ارسلان     به نشلنی : خیابان ایتالیا ............... .

وکیل یا نماینده قانونی : .......... وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای ان :  

1- تجویز انتقال منافع

2- مطالبه سهم الارث از سرقفلی مغازه موضوع دعوا علی الحساب مقوم به مبلغ 1/100/000 تومان

3- مطالبه سهم موکل از عایدات مغازه موضوع دعوا مقوم به 310/000 تومان علی الحساب

دلایل و منضمات دادخواست : 

1- رونوشت سند اجاره مورخ ....

2- رونوشت سند اجاره مورخ ......

3- فتوکپی مصدق گواهی انحصار وراثت مرحوم ارسلان .....

شرح دادخواست تقسیم و فروش سرقفلی :

ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند پدر موکل در تاریخ 46/05/22 فوت کرده و سرقفلی مغازه موضوع دعوا به نشانی تهران خیابات ایتالیا -مغازه نان فانتزی ... به فرزندان، مادر و همسر ایشان (به شرح گواهی انحصار وراثت پیوست) به ارث رسیده است.از تاریخ فوت تاکنون مغازه موضوع دعوا از جانب همسر و فرزند متوفی به نام های خانم منصوره ... (خواندهد ردیف دوم) و آقای منصور .... (خوانده ردیف اول) اداره میشده است و نیز مادر متوفی (خانم سکینه .....) سهم خود را به منصور ... واگذار کرده است.با عنایت به مراتب فوق موارد ذیل از محضر محترم دادگاه مستدعی است :

1- حکم به تجویز انتقال منافع مغازه موضوع دعوا (که عین ان متعلق به خواندگان ردیف شش می باشد. و اجازه فروش سرقفلی دو مغازه و استیفاء سهم موکل از ان مستند به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356.

2- صدور حکم به الزام خواندگان ریدف اول و دوم که د رمغازه موضوع دعوا را اداره می کرده اند به پرداخت سهم موکل از عایدات مغازه ها طبق قرارداد  و نظر کارشناس.

3- صدور حکم به پرداخت کلیه خسارات قانونی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی.

ضمناً مابقی خواندگان عبارتند از :

2- خانم منصوره ..... 3- خانم مهناز.م هر دو به نشانی میدان هروی ..........

4- خانم آزیتا.م 5- خانم سوگل.م هر دو به نشانی میدان هروی .......... .

6- آقای فرید ..... به نشانی خیابان ایتالیا......... .

 

رای دادگاه تقسیم و فروش سرقفلی

بتاریخ : 86/11/17

پرونده کلاسه : ........

شماره دادنامه : .........

مرجع رسیدگی  : شعبه 24 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

خواهان : مبینا.م 
خوانده :

1- منصور.م

2- مصوره.الف

3- آزیتا.م

4- سکینه.ه

خواسته :

1- تقسیم ترکه

2- تجویز انتقال منافع (سرقفلی - حق کسب و پیشه و تجارت)

گردشکار-خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدی داشته که پس از ارجاع به این شعبه به کلاسه فوق و جری تشریفات فانونی در وقت عقرر - فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه تقسیم و فروش سرقفلی

در خصوص دادخواست، خانم مبینا ..... با وکالت آقای ....... بطرفیت آقای منصور .... خانم
منصوره .... ۳- مهناز.... ۴- آزیتا ..... ۵- خانم سوگل .....6- خانم سکینه ..... 7-آقای فرخ .... به خواسته تقسیم ترکه مرحوم ارسلان .... که چون ماترک دو باب مغازه نانوایی به صورت سرقفلی معرفی شده و ملکیت آنها متعلق غیر (خواندگان ردیف ششو هفت) بوده بدین جههت خواسته به صورت تجویز انتقال منافع و فروش سرقفلی و مطالبه سهم الارث از آن عنوان شده است دادگاه از آنجا که خوانده ردیف ششم فوت کرده و وکیل خواهان می بایست مالکین فعلی را طرف دعوی قرار می داد از طرفی به موجب گواهی انحصار وراثت مرحوم ارسلان ...خانم سکینه .... مادر آن مرحوم نیز جزء وراث وی بوده لیکن طرف دعوی قرار نگرفته و یا در صورت گواهی انحصار وراثت وی ارئه نشده و در دادخواست تقسیم ترکه که ماترک سرقفلی مغازه می باشد کلیه وراث و مالکین باید طرف دعوی قرار داده شوند.لذذا مستند به مواد 300 به بعد قانون آیین امور حسبی و بند 2 ماده 404 قانون مزبور و ماده 19 قانون موجر و مستاجر سال 1356 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رای به رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می گردد.رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجددینظر استان تهران است.

 قاضی شعبه 24 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.