تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400
پرونده (دادخواست - لایحه - رای) درخواست تمکین

 پرونده (دادخواست - لایحه - رای) درخواست تمکین

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 77

دادخواست الزام به تمکین

خواهان : بهرام .... نام پدر : محمد   به نشانی : تهران.خیابان فرشته ...... .

خوانده : فاطمه .... نام پدر : محد حسین   به نشانی : مجهول المکان

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی به نشانی : میدان فاطمی.میدان گلها .... .

خواسته یا موضوع و بهای آن : تقاضای الزام به تمکین خاص و عام زوجه

دلایل و منضمات دادخواست :

1- رونوشت مصدق سند ازدواج

2- رونوشت مصدق شناسنامه و کارت ملی

3- استشهادیه

4- وکالتنامه

شرح دادخواست الزام به تمکین زوجه

ریاسن محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

احتراماض به عرض جنایعالی می رساند 1- به موجب سند نکاحیه شماره .... مورخ 58/02/24 آقای بهرام .... با خوانده محترم خانم فاطمه ... ازدواج نموده 2- زوجه حدود 2 ماه است که بدون عذر موجه و علت شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه از بنده منزل مشترک را در تاریخ 90/10/17 ترک نموده.با عنایت به استشهادیه ضم دادخواست عده ای از جمله پدر بنده و دوستان خود ایشان جهت بازگشت خوانده با ایشان تماس گرفته تا به منزل مشترک باز گردد که متاسفانه ایشان از بازگشت به منزل امتناع نموده است.3- در دعوای اقامه شده علیه بنده از طرف همسرم آدرس منزل مشترک به طوری و با سوء نیت معرفی شده 4- در حدود یک سال پیش ایشان با برنامه از پیش تعیین شده و طراحی شده باعث تدلیس بنده شده و خانه را به ایشان قرارداد صلح عمری نموده ام.با عنایت به مطالب فوق الاشعار از محضر حضرتعالی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین خاص و عام از اینجانب را مستنداً به مواد 1102 و 1108 و 1114 قانون مدنی تقاضا دارم.

 

 

رای دادگاه - تمکین زن

پرونده کلاسه : ....

دادنامه شماره : .......

تاریخ تنظیم : 1391/03/02

مرجع رسیدگی : شعبه 267 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران)

خواهان : آقای بهرام .... با وکالت ..... 

خوانده : خانم فاطمه .... به نشانی : تهران.خیابان ظفر .... .

خواسته : الزام به تمکین

گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خواندده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه- تمکین

در خصوص دعوای آقای بهرام .... فرزند محمد با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت خانم فاطمه .. فرزند محمد حسین به خواسته الزام خوانده به تمکین و انجام وظایف زوجیت با عنایت به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت طرفین با ملاحظه سند نکاحیه شماره ... آمادگی زوج به انفاق به همسرش و اینکه زوجه دلیل موجهی بر عدم تمکین از شوهرش به دادگاه ارائه نداشته و اعلام می دارد اماده تمکین است مستنداً به ماده 1102 قانون مدنی که مقرر می دارد همینکه نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین زوجین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود که یکی از این تکالیف تمکین زوجه از شوهرش می باشد لذا با رعایت ماده 1114 قانون مدنی دادگاه حکم بر لزوم تمکین خانم فاطمه .... از شوهرش آقای بهرام ...صادر می دارد حکم صادره دلیلی بر سبق نشوز زوجه نیست و حضوری بوده و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر می باشد.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.