تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: یکشنبه 10 مرداد 1400
مراحل رسیدگی به پرونده قتل عمد - دفاع مشروع

 مراحل رسیدگی به پرونده قتل عمد - دفاع مشروع

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 339

 

قرار نهایی دادسرا در خصوص اتهام قتل عمدی

پرونده کلاسه : ..........

مرجع رسیدگی : شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 29 (جرایم اطفال و نوجوانان)

تصمیم نهای شماره  : .......

شاکی : دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران (امور جنایی) - معاون دادستان به نشانی تهران.سه راه آذری ....... .

مشتکی عنه : خانم ساناز .... با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ..... .

اتهام : مباشرت در قتل عمدی یک مرد مسلمان

گردشکار : حسب گزارش مورخ 1398/08/27 ساعت 13:50 افسر گشت کلانتری 161 ابوذر تهران پس از اعلام به مرکز پیا 110 مبنی بر وقوع قتل، افسر مذکور در محل حاضر شده مردی حدوداً 48 ساله که از ناحیه کتف با قمه مجروح و به قتل رسیده را مشاهده می نماید.آقای بازپرس کشیک در همان تاریخ مشخصات ظاهری جسد را صورتمجلس نموده و دستورات لازم را صادر می نماید.(صفحات 5 الی 7 پرونده) مقتول به نام آقای محمد .... کتواد 1342 می باشد.بررسی صحبه قتل و جسد توسط مامورین اداره تشخیص هویت تهران بزرگ انجام شد و تصاویر محل وقوع جرم در مورخ 1398/08/27 معاینه جسد توسط آقای دکتر .... انجام و اعلام نمودند :(( علت فوت شوک هموراژیک متعاقب پارگی عروق اصلی در ناحیه گردن به علت اصابت جسم بنده نامشخص تعیین شده است.))حسب نظریه مرکز تشخیص و آزمایشات مرکزی در نسوج و محتویات معده و کیسه صفراوی مربوطه به متوفی دارو یا سم و در مایع زجاجیه الکل یافت نگردیده است.

در مورخ 1398/08/28 بازپرس محترم شعبه 10 دادسرای ناحیه 27 تهران، با توجه به اینکه متهم زیر 18 سال می باشد پرونده را به این دادسرا ارسال می نماید.که پس از وصول پرونده به این ناحیه در مورخ 1398/08/28 به این شعبه بازپرسی ارجاع می گردد.در مورخ 1398/08/28 به متهم خانم ساناز ..... فرزند محمد متولد 1382/03/05 اتهام مباشرت در قتل عمدی یک مرد مسلمان تفهیم و قرار نگهداری موقت صادر و متهم بلحاظ صدور قرار نگهداری موقت به کانون اصلاح و تربیت تهران معرفی می گردد.در مورخ 1399/02/15 کمیسیون محترم پزشکی قانوین در اجرای ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پس از انجام معاینه متهم به نام ساناز .... اعلام نمود :((بر اساس مندرجات پرونده مطروحه قضایی و معاینه فعلی، شواهدی از رفتار تناکنشی نامبرده در زمان ارتکاب جرم وجود دارد.ضمن اینکه در زمان ارتکاب جرم مطروحه قضایی و در حال حاضر از رشد و کمال عقل برخوردار نمی باشد.علاوه بر آن نامیبرده علائمی از اختلال افسردگی داشته که نیاز به پیگیری درمانی دارد.))و بازسازی صحنه قتل با حضور بازپرس و اکیپ تشخیص هویت و متهم انجام شد و تصاویر محل وقوع جرم و تصاویر و سی دی مربوط به بازسازی صحنه جرم ضمیمه پرونده می باشد.

اظهارات متهم (صفحات 12 الی 14 و 30 الی 31 و 75 الی 77 و 223 الی 226 پرونده)

اظهارات وکیل متهم (صفحات 237 الی 240 پرونده)

اظهارات مطلعین (صفحات 10 الی 11 پرونده)

اظهارات سمیرا .... فرزند مقتول و خواهر متهم  (صفحات 8 و 78 و 79 پرونده)

برگه انحصار وراثت (صفحه 188 پرونده)

ولی دم مقتول به نام سمیرا .... متولد 1386 می باشد، همسر مقتول به نام ناهید .... قیم ایشان می باشد.(صفحه 103 پرونده)

آقای مسعود محمدی برای متهم اعلام وکالت نموده اند (صفحه 55 الی 56 پرونده)

خانم ها سمیرا .... فرزند مقتول متولد 1386/04/02 و ناهید .... همسر مقتول رضایت بدون قید و شرط خود را نسبت به متهم اعلام داشته اند .(صفحه 194 پرونده)

در مورخ 1398/12/04 با توجه به اینکه سمیرا .... فرزند مقتول می باشد و به متهم رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام نموده است از پزشکی قانونی در این خصوص که ایا سمیرا ....... (فرزند مقتول) به حد بلوغ شرعی رسیده یا خیر؟ استعلام بعمل آمد (صفحه 197 پرونده) و در مورخ 1398/12/13 پزشکی قانونی اعلام نمود : ((کلیه تغییرات هورمونی و بددنی ناشی از بلوغ جسمانی در سمیرا ... مشهود است و با توجه به سن و موارد مشاهده بلوغ شرعی ایشان محرز می باشد.)

در مورخ 1398/12/17 با عنایت به رضایت اولیاء دم و استعلام از پزشکی قانونی در مورد رضایت خانم سمیرا..... و احراز بلوغ شرعی در نامبرده، قرار نگدتری موقت متهم فک و به قرار وثیقه به وجه الوثاقه به مبلغ 5/000/000/000 ریال تبدیل و تخفیف یافته است.

متهم در مورخ 1398/01/24 به داسرای ناحیه 25 اعلام می گردد:((اولیای دم مقتول به نام سمیرا ..... متول 1386 و همسر مقتول به نام خانم ناهید ..... که قیم ولی دم نیز محسوب می شود رضایت بدون قید و شرط خود را نسبت به متهم ساناز .... اعلام دانشه اند و نظر به اینکه سن ولی دم بالای 9 سال  ویزر 18 سال می باشد لذا طبق استعلام بعمل امده از پزشکی قانونی مشخص گردید که مشارالیه به بلوغ رسیده است و مطابق ماده 147 قاتنون مجازات اسلامی که دختران در 9 سال  پسران در 15 سال سن بلوغ درند  و نظر به اینکه ولی دم فقط به حد بلوغ شرعی رسیده و صغیر نبوده لذا ماده 356 قانون مذکور که یکی از مصادیق آن "صغیر بودن ولی دم مقتول می باشد" اعمال نمی گردد.لاکن ولی دم غیر رسید می باشد و قیم هم مطابق قانون مدنی علی رغم اینکه رضایت داده حق صلح و سازش ندارد.))

در مورخ 1399/01/21 شعبه محترم 11 دادیاری داسرای ناحیه 25 اعلام نمودن : ((رضایت صغیر (غیر رشید) نسبت به اخذ دیه می باشد و از نشر آن مرجع قضایی رضایت در خصوص دیه مورد تایید نبوده و دیه در سهم غیر رشید مورد مطالبه می باشد.

متهم در تاریخ 1398/08/28 اظهار داشت :((پدر و مادرم 2 هفته ای بود که به علت پرخاشگری ها و آزار و اذیت های پدرم تصمیم به طلاق توافقی گرفته بودن و پدرم هر روز تهدیداتی مار و می کرد اول می گفت تفنگ کلت می گیرم و بعد از دادگاه موقع طلاق همتون رو میکشم بع از دو روز نیز قمه آورد خونه و گفت همتون رو با اون می کشم بعد شنبه یک روز قبل از مشاوره برای طلاق بابام اومد خونه و مامانم رو کلا زده بود جوری که همه جای مامانم کلا کبود شده بود بعد دیروز اومد خونه و به مامانم گفت که من شما رو به مامانتون میدم اگه طلاق بگیرم اما من ناهید رو طلاق نمیدم بعد مامانم بحثشون شد و به مامانم دو اتا چک زد و بعد من و خواهرم سعی کردیم جداشون کنیم مارو هم کتک زدبعد من افتادم روی مبل پاشو (رون پا) گذاشت روی سر من و مبل ما هم چوبی بود محکم سر من فشار می داد که مامانم اومد با زور تونست جدا کنه بعد من و خواهرم و مادرم اصرار کردیم و گفتیم که اببا تو رو خدا برو بیرون الان عصبانی هستی نمیدونی داری چیکار می کنی دوباره با زور تونستیم بندازیمش بیرون بعد دوباره برگشت خونه گلوی منو محکم گرفت و فشار داد جوری که چشمام کلا داشت سیاه می شد بعد خواهر و مادرم تونستند منو از دستش بگیرند.بعد بابام دستش رومحکم گذاشت روی گردن مامانم و فشار داد بعد پاهای مامانم سست شد زمین افتاد ما همنمی تونستیم بابام رو بکشیم کنار بعد با قمه ای که بابام مارو تهدید می کرد یک لحظه به فکرم رسید و اونو برداشتمش و به نشونه تهدید رفتم پیشش وقتی قمه رو دید دوباره خواست پاشه بیاد سمت من؛ دستش از روی گردن مامانم شل شده بود.مامانم خواست دوباره بلند بشه که دوباره برشگت روی مامانم بعد من خیلی کم کم فرو کردم قمه رو توی کتفش بعد بلند شو چون قمه توی بدنش بود بیشتر تو رفت بعد من دیدم بابام گفت آی ترسیدم و قمه رو در اوردمبعد همون لحظه زنگ زدیم اورژانس و پلیس، اورژانس خیلی خیلی حدود 45 دقیقه بیشتر طول کشید تا بیاد و بابام خونریزی زیادی داشت بعد برادر بابام که زنگ زده بودیم بهش که اینجوری شده دوباره زنگ زد به مامانم گفت ناهید می کشمت ببینید چیکارتون می کنم بعد به خاطر همین پلیس ما رو آورد کلانتری که درگیری های بیشتری نشه بعد وقتی پلیس رفت بیمارستان رضایت بگیره بعد از چن ساغت گفتن که بابام تموم کرده و فوت شده.در ضمن تا وقتی که امبولانس بیاد ما خونه همسایمون بودیم و گفتن چون خواهرت سنش کمتره اون گردن بگیره بعد توی کلانتری شکایت رو اینجوری نوشتیم اما وقتی که بازپرس آقای ....اومد من واقعیت رو گفتم.فقط اینو می تونم بگم که این کا ر من بخدا عمدی نبوده اگه من اینکارو نمی کردم الان مامانم رو از دست داده بودم علت این کارم فقط همین بود.

در مورخ 1399/02/21 متهم اظهار داشت : ((به نام خدا مدتی بود که پدر ومادرم با هم مشاجره داشتند علت ان هم این بود که پدرم با وجود مادرم قصد ازدواج مجدد داشت و از انجایی که مادرم مخالف بود پدرم از ایشان خواست با مراجعه به دادگاه جدا شود از انجایی که مراجعه به مشاوره قبل از طلاق توافقی اجباری بود پدر م به مشاوره مراجعه و بسیار عصبی شده بود در روز 27 آبان ماه 1398 از مشاوره به منزل بازگشته بود و بسیار عصبی بودمن در خانه تنها بودم و مادر و خواهرم برای خرید به بیرون خانه رفته بودند زمانی که پدرم وارد خانه شد من یکی از کشوهای کمد را باز کرده بودم و دنبال البوم عمس بود از انجایی که لباسم مناسب نبود با مراجعه پدرم به اتاق رفتم و از آنجایی که پدر در ورودی را به شدت کوبید متوجه عصابین او شدم و بلافاصله با مادرم تماس گرفتن که به منزل بیاید وقت مادرم برگشت طبق روال روزهای قبل به علت عصبی بودن پدرم دعوا و مشاجره شورع شد مادرم بارها از پدرم خواست خانه را ترک کند تا عصبانیتش از بین برود اما متاسفانه ایشان نپذیرفتد پدرم طبق روال گذشته شورع به ضرب و شتم مادرم کرد من اعتراض کردم مادرم را رها کند و شورع به ضرب و شتم من نمود زمانی که پدرم زمانی که پدرم سر من را روی مبل گذاشت و پایش را روی صورت من گذاشته بود مادرم سعی می کرد پدرم را از من جدا کند که اینبار متاسفانه پدرم به مادرم حمله کرد و به شدت شورع به ضرب و شتم مادرم کرد و خواهر کوچک ترم و من سعی کردیم پدرم را از مادرم جدا کنیم اما ایشان ما را هم کتک میزد و دوباره به مادرم هجوم می آورد همسایه کنار واحد ما که متوجه صدا شده بود به واحد ما مراجعه کرد و زمانی که خواهرم در را جهت بیرئن کردن پدرم باز کرد همسایه به منزل ما آمد و از پدرم می خواست بیرون برود که ایشان توجه نمی کرد بالاخره ما موفق به جدا کردن مادرم شدیم اما با اصرار های فراوان یکبار به بیرون مراجعه اما باز هم بازگشت دوباره ایشان را بیرون کردیم که مجدداً برگشت و اینبار سعی داشت مرا خفه کند سرم را به شدت به دیوار کوبید مادر و خواهرم ایشان را به سختی جدا کردند اما متاسفانه اینبار با عصبانیت بیشتری سمت مادرم هجوم اورد دست هایش را به روی گردن مادرم گذاشت و به شدت فشار داد جوری که پاهای مادرم سست شد و به زمین افتاد من و خواهرم نتوانستیم پدرم را جدا کنیم فقط من یک لحظه متوجه مادرم شدم که صورتش از شدت فشار کبود شده بود.

 

 

کیفرخواست جرم قتل عمد

سرپرست محترم دادگاه های کیفری یک تهران

با سلام و احترام

نظر به اینکه در پرونده کلاسه .... شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ویژه نوجوانان تهران

متهم : ساناز ..... فرزند : محمد   متولد : 1382/06/05

ساکن : تهران.خیابان شوش ........ .

شغل : دانش آموز تبعه : ایران   مذهب : شیعه

دارای شماره شناسنامه یا کد ملی : .....

فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری

فعلاً آزاد با تودیع وثیقه

در تاریخ 1398/08/27 در محدوده کلانتری شماره 161 شوش 

مرتکب بزه مباشرت در قتل عمدی یک مرد مسلمان به نام آقای محمد .... گرددیه است به این شرح که :

(پدر و مادرم در آستانه طلاق بودند پدرم مدام ما را تهدید به قتل می کرد چند روزی بود قمه به خانه آورده بود.روز حادثه طی درگیری و مشاجره لفظی مادرم را کتک زد و من و خواهرم قصد داشتیم آنها را جدا کنیم ما را هم کتک زد مادرم از دست او نجات یافت بعد مجدداً مادرم را زد و گلوی مادرم را فشار می داد پای مادرم سست شد و ما نمی توانستیم بابا رو بکشیم کنار، بعد با قمه ای که پدرم با آن ما را تهدید می کرد به پدرم زدم کم کم فرو کردم توی کتفشبعد بلند شد چون قمه توی بدنش بود بیشتر فرو رفت ..... )

لذا با تکیه بر قرائن و دلایل موجود از جمله :

1- گزارش ضابطین دادگستری

2- نظریه پزشکی قانونی در خصوص علت تامه مرک، که طبق اعلام پزشکی قانونی علت فوت را شوک همورواژیک متعاقب پارگی عروق اصلی در ناحیه گردن به علت اثابت جسم برنده نامشخص تعیین شده است.

3- بازسازی صحنه قتل با حضور بازپرس و اکی تشخیص هویت و متهم

4- اظهارات مطلعین و اظهارات سمیرا .... خواهر کوچک متهم و فرزند مقتول و همچنین اظهارات خانم ناهید .... مادر متهم و همسر مقتول که متعاقباً نامبردگان رضایت بدون قید و شرط خود را نسبت بهمتهم اعلام داشته اند لیکن با توجه به اینکه سمیرا ..... فرزند مقتول متولد 86/05/21 می باشد از پزشکی قانونی در مورد بلوغ شرعی نامبرده استعلام به عمل آمده و اعلام داشته اند که در نامبرده بلوغ شرعی محرز ومسلم  است لذا مقررات ماده 356 قانون مجازات در مورد نامبرده اعلام نمی گردد لیکن ولی دم غیر رشید می باشد و قیم هم مطابق قانون حق صلح و سازش ندارد لذا از شعبه 11 دادسرای ناحیه 25 (اداره سرپرستی) استعلام به عمل آمده که اعلام داشته اند رضایت صغیر غیر رشید از نظر آن مرجع قضایی در خصوص دیه مورد تایید نبوده  و دیه در سهم غیر رشید مورد مطالبه می باشد.

 

 

رای دادگاه قتل عمد - دفاع مشروع

کلاسه پرونده : ........

مرجع رسیدگی : شعبه 4 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاه های کیفری 1 تهران (شعبه 74 دادگاه کیفری استان سابق) 

تصمیم نهای شماره  : .....

شکات :

1- خانم سمیرا ....... فرزند محمد به نشانی تهران.میدان شوش ........ .

2- خانم ناهید .... فرزند احمد  به نشانی : تهران.میدان شوش ......... .

3- دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 29 (نوجانان) تهران-معاون دادستان به نشانی تهران.بزرگراه شیخ فضل الله ...... .

متهم :

خانم ساناز ....... فرزند محمد با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ....... .

اتهام : مباشرت در قتل عمدی یک مرد مسلمان

بسمه تعالی : دادگاه با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و  مشاوره ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید :

متن رای دادگاه قتل عمدی - دفاع مشروع

در خصوص صاتهام خانم ساناز .... فرزند محمد 16 ساله دائر بر قتل عمدی پدرش آقای محمد .... با قمه که نامبرده با وکالت آقای مسعود محمدی می باشد این دادگاه با توجه به گواهی پزشکی قانونی و اظهارات اولیای دم (سمیرا ..... دختر مقتول و ناهید .... همسر مقتوا) و اظهارات متهم فوق الذکر وقوع قتل از ناحیه مته را محرز دانسته اما از آنجا که متهم اظهار می دارد که مقتول پدرم می باشد و با مادرم مدت ها درگیر بودند و روز حادثه پدرم با مادر مشاجره کرد و سپس در حال خفه کردن مادرم بود و من بدواً سعی در جداسازس ایشان داشتم ولی ملاحظه کردم که مادرم دیگر صدایش نمی آید با قمه ای که پدرم به خانه آورده بود یک ضربه به سمت کتف او زدم حتی دقت داشتم که به سمت قلب او نباشد و اصلاً قصد کشتن نداشتن و صرفاً قصد دفاع داشتم حتی اگر در این درگیری اگر پدرم در حال مضروب شدن بود از او دفاع می کردم دادگاه اقدامات متهم را دقیقاً با شرایط و مراتب دفاع مشروع منطبق دانسته و ایشان در مقام دفاع از جان مادرش بر آمده است و اظهارات ایشان مورد تایید اولیای دم قرار گرفته است ضمن انطباق اقدامات متهم با ماده 156 قانون مجازات اسلامی با توجه به حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت متهم صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور است.

مستشاران شعبه چهارم دادگاه کیفری یک تهران

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل برای قتل و دعاوی کیفری

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.