تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: شنبه 26 تیر 1400
پرونده تخلیه ملک تجاری با پرداخت سرقفلی

 پرونده تخلیه ملک تجاری با پرداخت سرقفلی

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 28

 

دادخواست تخلیه تجاری

خواهان : 

1- اسداله .......   نام پدر : حسین      شغل : ازاد        محل اقامت : تهران.خیابان فرشته ........ .

خوانده : 

1- علیرضا ...... نام پدر : محمد       شغل : آزاد        محل اقامت : تهران.خیابان بهشتی ........ .

2- زهرا ........  نام پدر : محسن      شغل : خانه دار   محل اقامت : تهران.خیابان بهشتی ........ .

3- واحد سرپرستی دادسرا

وکیل :  مسعود محمدی  به نشانی ک تهران.میدان فاطمی .میدان گلها  ......... .

تعیین خواسته و بهای آن :  تخلیه (تخلیه بدلیل انقضاء مدت اجاره مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26 مرداد سال 1376)

دلایل و منضمات دادخواست :

1- وکالت نامه به شماره ..... مورخ 1397/04/17 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

2- سند مالکیت به شماره ......

3- اجاره نامه به شماره ... مورخ 1386/09/13

شرح دادخواست تخلیه تجاری

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام

به استحضار عالی می رساند موکل منافع (سرقفلی) شش دانگ از یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی .... واقع در تهران.خیابان بهشتی ......... طبق اجاره نامه شماره .... به مدت سه سال از سال 1386 الی 1389 به خانواده محترم والگذار نموده است اما با وجود منقضی شدن مدت قرارداد، خوانده از تخلیه و تحویل مغازه به موکل امتناع می نماید.لذا با توجه به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر تخلیه مغازه و تحویل آن به موکل مورد استدعاست.

با تشکر

 

 

لایحه دفاعیه - تخلیه تجاری با پرداخت سرقفلی

ریاست محترم شعبه ۶ دادگاه حقوقی 
باسلام و احترام

به استحضار عالی می رساند عطف به پرونده کلاسه .... اینجانب نسبت به نظریه کارشناسی که در تاریخ 1398/04/25 ابلاغ شده اعتراض داشته و موارد ذیل را معروض می دارد :

1- کارشناس محترم در نظریه خود با اشاره به ویژگ یهای مربوط به بنا و ظاهر ملک از جمله درب سکوریت و کرکره برقی, کف سرامیک و سنگ دیوارها به غلط و با سوء برداشت مفهوم سرقفلی، این خصوصصیات را موثر در تعیین میزان سرقفلی دانسته و در نهایت مبلغ غیر قابل باوری تعیین نموده است، غافل از اینکه خصوصیات راجع به بنا و عین ملک متعلق به مستاجر نیست.
2- به نظر میرسد کارشناس محترم که ظاهرا اطلاع حتوقی کافی نداشته اند بین مفهوم  سرقفلی و حق کسب و پيشه دچار خلط و اشتباه شده چرا که وقتی برای تعیین میزان سرقفلی اشاره به شغل و خصوصیات ملک می کند و به مبلغ پرداختی مستاجر توجه نمی کند و نیازی به کشف قیمت سرقفلی در محل وقوع ملک موضوع اختلاف نمی بیند، تردیدی در این خصوص باقی نمی ماند کارشناس در قسمتی از نظریه خود (درسطر 14)  به نوع بهره برداری از ملک اشاره ای نمیکند این در حالی است که نو بهره برداری هیچ تاثیری در سرققلی ندارد و البته فقط می تواند در محاسبه میزان حق و کسب و پیشه موثر باشد. مستاجر مورد نظر سالهاست که هیچ استفاده ای از مغازه مورد اشاره  نمی نماید و بیش از یکسال است حتی درب مغازه باز نشده است با این وجود در کمال تعجب مشاهده می شود که کارشناس برای محاسبه میزان سرقفلی نوع بهره بداری را یکی از مستندات خود معرفی می کند و البته با تناقض گویی در قسمت دیگر به تخلیه مورد ملک اشاره کرده حال سوال اینجاست اگر ملک تخلیه است چطور شما نوع بهره برداری و کاربری را در دو سطر ملاک های موثز در میزان سرقفلی دانسته ایده ؟!!
3- در نظریه مذکور برخلاف معمول، کارشناس از ملاکهای موثر در میزان حق کسب و پيشه استناد کرده و اين را جز به بی اطلاعی  یا بی تجربه گی یا فقدان دانش کافی نمی توان نسبت داد در هر حال تاکید می شود منظور قانونگذار در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 از سرقفلی پولی است که مستاجر در شروع اجاره به موجر داده و قانون گذار در همان قانون عنوان نموده که همزمان ابا تخلیه به نرخ عادله روز به موجر پرداخت می شود( تبصره 2 ماده 6)  منظور از نرخ روز نیز جزء این نمی تواند باشد که مستاجر با ارزش پول خود بتواند مغازه ای با ویژگیهای مغازه قبلی؛ دوباره در همان موقعیت جغرافیایی و به همان متراژ و با همان ویژگی اجاره کنند و نوع کسب و پیشه و مدت آن تأثیری در آن موضوع ندارد چرا که اگر هم  داشت در فرض این پرونده باید به نفع مالک استفاده می شده چرا که اين مغازه سالهاست تخلیه است و کسب و پيشه در آن جریان ندارد و بنای آن نیز به دلیل طرح اصلاحی شهرداری از بین می رود. منطقی این بود که کارشناس محترم برای محاسبه قیمت عادلانه و معاملی سرقفلی به مشاوران املاک منطقه مراجعه می کرد تا مبلغی تعیین شود که مستاجر با گرفتن آن بتواند ملک مشابهی را به صورت سرقفلی اجاره نمایند در این خصوص  با وجود تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ تردیدی باقی نمی ماند.

در پایان با عنایت به موارد فوق و از انجایی که بین نظریه کارشناس و ارزش واقعی سرقفلی به نرخ عادلانه روز، تفاوت فاحش و عجیبی وجود دارد (بیش از دو برابر) بدین وسیله از محضر آن مقام تقاضا می شود ضمن پذیرش اعتراض مراتب جهت اظهار نظر دقیق تر به هسئت کارشناسان ارجاع شود.

با تشکر و تجدید احترام

 

 

رای دادگاه تخلیه ملک تجاری

پرونده کلاسه  : ...........

مرجع رسیدگی : شعبه ششم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان تهران

تصمیم نهایی شماره : .........

خواهان : آقای اسداله ...... فرزند حسین با وکالت آقای مسعود محمدي به نشاني : تهران.میدان فاطمي-میدان گلها ......... .

خواندگان :

1-  واحد سرپرستي دادسرا 

2- آقای علیرضا ..........  به نشاني : تهران.خیابان بهشتی ............. .

3- خانم زهرا .............  به نشاني : تهران.خیابان بهشتی ............. .

خواسته : تخلیه

متن رای دادگاه تخلیه ملک تجاری

در خصوص دعوای آقای اسداله ..... با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت اقای علیرضا ..... با قیمومیت خانم زهرا ...... و نظارت واحد سرپرستی دادسرای تهران به خواسته تخلیه یک باب مغازه بعلت انقضای مدت موضوع اجاره نامه .... مورخه 1386/09/13 و ستد رسمی اجاره شماره ..... دفتر خانه ...  با توجه به محتویات پرونده از انجا که بموجب قرار داد عادی و رسمی قوق الذکر وجود رابطه ی استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بین طرفین محرز بوده که مدت عقد اجاره منقضی شده و از آخرین قرارداد منقضی شده توافق جدیدی بین طرفین صورت نگرفته و خواهان حسب اسناد رسمی پیوست دادخواست مالک رسمی ملک بوده و کارشناسان هیات 3 نفره حق سرنفلی مستاجر را مبلغ دویست میلیون تومان تعیین کرده آند که مصون از اعتراض مانده و موجر حق تخلیه با پرداخت سر قفلی را دارا می باشد لذا دادگاه دعوا را وارد تشخیص به استناد ماده 1 و تبصره 20 ماده 6 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل مورد احاره به خواهان در قال مسلغ دویست میلیون تومان سرقفلی صادر واعلام می نماید خواهان مکلف است ظرف 3 ماه از ابلاغ رای قطعی مبلغ سر قفلی را تودیع و الا از رای رفع اثر می شود و در صورت پرداخت مبلغ مستاجر می بایست ظرف 2 ماه از تاریخ پرداخت سرقفلی اقدام به تخلیه و تحویل نماید رای صادره حضوری محسوب ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است ‏.

رئیس شعبه ششم حقوقی

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص تخلیه و سرقفلی

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.