تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: یکشنبه 09 خرداد 1400
پرونده (شکواییه - رای) شکایت توهین و افترا

 پرونده (شکواییه - رای) شکایت توهین و افترا

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 73

 

شکواییه توهین و افترا

شاکی : خانم پری ..... فرزند : حسن   به نشانی : تهران.یوسف آباد ....... .

متهم : خانم مهسا ..... فرزند : علی  به نشانی : با هدایت شاکی

وکیل : آقای مسعود محمدی  به نشانی : تهران.خیابان فاطمی.میدان گلها.

موضوع شکایت / اتهام : مزاحمت حضوری و تلفنی - تهدید - تهمت و افترا - سلب آسایش

دلایل و مستندات : گواهی شهود عند الزوم

تاریخ وقوع : دو هفته قبل تا کنون

محل وقوع جرم : آدرس شاکی 

شرح شکواییه توهین و افترا

با سلام و احترام

به استحضار می رساند مشتکی عنه فوق (مهسا ....) از حدود 2 هفته قبل تا کنون با دلایل واهی و بی اساس ایجاد مزاحمت به صورت حضوری و تلفنی می نماید و در ضمن وی از طریق پیامکی با شماهر فوق اقدام به تهدید و همچنین تهمت و افترا به اینجانب م ینماید که با این اعمال باعث سلب آسایش بنده و خانواده ام گردیده است.حال با توجه به مجرمانه بودن فعل نامبرده خواهشمند است اقدامات قضایی و کیفری را در این رابطه عنایت فرمایید.

 

قرار منع تعقیب (تصمیم دادگاه) - توهین و افترا

در تاریخ 1391/06/03 پرونده شماره .... تحت ظر قرار دارد.با استعانت از خداوند متعال و با شرف و وجدان و با عنایت به محتویات پرونده ختم تحقیقات مقدماتی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :

متن قرار منع تعقیب

معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران

در خصوص شکایت خانم پری .... علیه خانم مهسا .... دائر بر توهین، تهدید،افترا از طریق تماس تلفنی وارسال پیامک و مزاحمت عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده و نظر به اینکه علی رغم ابلاغ به شاکی جهت ارائه دلایل و احراز مالکیت خط تلفن موضوع و مورد مزاحمت اعلامی خط مذکور به نام آقای علی .... می باشد ولی نامبرده این خط را به شاکی هدیه کرده لیکن دلایل محکمه پسندی را ارئه نکرده است.نظر به اینکه بر طبق تبصره ماده 1040 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور دادگستری کنترل تلفن افراد جزء در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده نمی شود.ممنوع است.لذا به الحلظ عدم ارئه دلایل و عدم تعلق خط تلفن موضوع ادعای مزاحمت از سوی شاکی و لحاظ عدم کفایت دلیل بر توجه اتهام به متهم مستنداً به بند (ک) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1281 قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.قرار صادره مطابق بند (ن) ماده 3 قانون فوق الذکر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ از سوی شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه های عمومی کیفری تهران خواهد بود.

 

« بعد از صدور قرار منع تعقیب ، شاکی با جمع آوری دلایل جدید مجدداً اقدام به طرح دعوایی با عنوان مشابه ولی با دلایل جدید می نماید که به جهت عدم کفایت دلایل یا عدم توانایی در انتساب اتهام به متهم، حکم به برائت متهم صادر می شود.»

 

 

اعتراض به قرار منع تعقیب

بسمه تعالی

در تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه 1046 دادگاله عمومی جزایی تهران به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است.پرونده کلاسه فوق جهت رسیدگی به اعتراض خانم پری ..... نسبت به قرار منع تعقیب صادر شده از شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 8 تهران موضوع شکایت معترض علیه خانم مهسا .... به اتهام مندرج در پرونده تحت نظر است.با عنایت به محتویات پرونده به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید.

تصمیم دادگاه در خصوص توهین و افترا

در خصوص اعتراض خانم پری .... نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه 8 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران موضوع شکایت معترض علیه خانم مهسا .... دایر بر توهین، تهدید، افترا و مزاحمت تلفنی با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات و مدارک ابرازی از سوی طرفین و لایحه اعتراض تقدیمی و نظر به اینکه معترض دلیل و مدرکی که نقض قرار مذکور را ایجاب نماید ابراز ننموده است و به نظر می رسد که قرار معترض عنه طبق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده است و به نحوه استدلال و تشریفات دادرسی نیز خدشه ای وارد نمی باشد لذا ض؟.وئدذاربزطظمن رد اعتراض معترض، به استناد بند (ن9 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار معترض عنه عیناً تایید و استوار می گردد.تصمیم دادگاه قطعی است.

دادرس شعبپ6 1046 دادگاه عمومی تهران

 

 

رای دادگاه - توهین و افترا

شماره دادنامه : ..........

‏مرجع رسیدگی :  شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران
‏شاکی : ‏خانم پری ........ فرزند حسن به نشانی تهران یوسف اباد......... .
متهم : خانم مهسا ..... با وکالت آقای مسعود محمدی  به نشانی تهران میدان فاطمی .میدان گلها ....... .
اتهام ها : تهدید و توهین وافترا

گردشکار - ‏دادگاه با بررسی جمیح اوراق و محتویات پرونده و با تکیه بر شرف و وجدان ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء رای می نماید.

متن رای دادگاه تهدید - توهین -افترا

‏درخصوص اتهام خانم مهسا ..... فرزند علی با وکالت آقای مسعود محمدی دایر بر توهین، تهدید و افترا موضوع شکایت خانم پری .... دادگاه با توجه به محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی به اینکه متهم از طریق تلفن با الفاظ ناروا به وی توهین نموده وافترا زده است و همچنین وی را مورد تهدید قرار داده است که بر اثبات ین ادعا به گواهی دوتن از گواهان استناد جسته که گواهان نیز در تحقیقات به عمل آمده از آنان اظهار داشتند صدای خانمی از آن سوی خط می آمد که آقای ..... با وی صحبت می کرد و او را خانم  مهسا .... خطاب می نمود که از الفاظ نامناسب استفاده می کرد که در تحقیقات بعدی گواهان اظهار می دارد نمی دانم خانم مهسا .... بوده یا خیر بنابراین دادگاه به دلیل اینکه اولاً شماره ای که شاکی ادعا می نماید از آن شخصی به نام آقای .... است و اینکه دلیلی که حکایت از انتساب بزه به متهم مذکور باشد ارائه نکرده است و اظهارات گواهان به ضرس قاطع اتهام را متوجه ایشان نمی نماید. بنابراین با استناد به اصل لازم الرعالیه برائت و ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری متهم را از بزه های انتسابی تبرئه می نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.