تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: یکشنبه 06 تیر 1400
نمونه پرونده مطالبه افت قیمت خودرو

 نمونه پرونده مطالبه افت قیمت خودرو

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 25

دادخواست مطالبه افت قیمت خودرو

خواهان : 
خوانده :  
وکیل با نماینده قانونی :
خواسته یا موضوع و بهای آن : مطالبه مبلغ نوزده میلیون و پنجاه تومان به شرح متن بابت هزینه کارشناسی و خسارات وارده (کلیه خسارات)
دلایل و منضمات دادخواست: 

۱-فتوکپی مصدق نظریه کارشناسی

۲- فتوکپی مصدق تامین دلیل 

3- فتوکپی مصدق کارت خودرو 

۴- فتوکپی مصدق سند خودرو

شرح دادخواست مطالبه افت قیمت خودرو

ریاست محترم شورای حل اختلاف
با سللام؛

احتراما به استحضار می رساند : که خودروی خوانده پرشیا به شماره پلاک انتظامی ..... ایران ... به شماره کارت ..... در مورخه ۹۵/۸/۱۳ با خودروی اینجانب خواهان فوق الذکر توسان به شماره انتظامی .... ایران .... برخورد و تصادف نموده و حسب نظریه شماره سریال ..... مورخ ۹۵/۸/۱۳ پلیس راهنمایی و رانندگی مقصر شناخته گردیده و با توجه به نظریه تامین دلیل کارشناس رسمی دادگستری مورخه ‎۹۵/۸/۱٩‏ به شماره پرونده .... هیجده میلیون و پانصد هزار تومان خسارت به اتومبیل اینجانب وارد گشته و مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان هزینه حمل به نماینده و سیصد هزار تومان هزینه کارشناسی جهت تامین دلیل پرداخت نموده ام که مجموعا نوزده میلیون و نجاه هزار تومان هزینه حمل به نمایندگی و سیصد هزار تومان هزینه کارشناسی جهت تامین دلیل پرداخت نموده ام که مجموعا نوزده میلیون و پنجاه هزار تومان خسارت به اینجانب وارد گردیده است ‏ لذا تقاضای صدور حکم به تشرح خواسته مبنی بر برداخت نوزده میلیون و پنجاه

هزار تومان مورد استدعاست .

 

 

قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس

شماره پرونده : ......

شماره دادنامه : .....

مرجع رسیدگی : شعبه 63 شورای حل اختلاف 

خواهان : 

خوانده : 

خواسته : صدور قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس

گردشکار : خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده اقامه نموده که پس از ارجاع به این شورا و ثبن کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر شعبه به نصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیلل اشت.با توجه به محتویات  پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید. 

قرار شورا در خصوص مطالبه افت قیمت خودرو

در خصوص درخواست خانم کبری .... به طرفیت آقای حسن .... به خواسته صدور قرار تامین دلیل به شرح دادخواست با جلب نظر کارشناس با توجع به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به فراهم بودن ارکان و شرایط صدور قرار به استناد ماده 149 و به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/04/18 قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس صادر و اعلام می دارد بر همین مبنا از بین کارشناسان رسمی دادگستری آقای ..... با قید قرعه به عنوان کارشناس، با دستمزد علی الحساب مبلغ .... ریال انتخاب می گردد که پرداخت حق الزحمه و تهیه وسیله اجرای قرار با متقاضی است.اجرای قرار به عهده عضو شعبه .... محول تا در معیت طرفین / خواهان به محل اجرای قرار مراجعه و جمیع مشاهدات و ملاحظات خویش را در صورت مجلس اجرای قرار منعکس و نتیجه را گزارش نماید.

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.