تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: شنبه 01 خرداد 1400
چگونگی طلاق غیابی زن از مرد مجهول المکان

 چگونگی طلاق غیابی زن از مرد مجهول المکان

بسیار اتفاق می افتد که مردی با ترک محل زندگی یا ترک همسر خود و بدون حل مشکلات ناشی از زندگی مشترک اقدام به ترک منزل نموده و همسر خود را از وضعیت و تصمیم خود مبنی بر تمایل به حل اختلافات و بازگشت به زندگی و غیر آن، بی خبر می گذارد.در هر صورت اگر زن امکان معرفی نشانی و آدرس اقامتگاه زوج را نداشته باشد می تواند او را مجهول المکان اعلام نمودده و دعوای طلاق را در محل اقامت خود طرح نماید (بر خلاف قاعده ضرورت طرح دعوا در اقامتگاه خوانده) .رایی که بدین صورت صادر می شود غیابی بوده و علاوه بر امکان تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی که از خصوصیات کلی حکم طلاق است د رمورد این موضوع امکان واخواهی یا اعتراض به رای غیابی هم وجود دارد.باور غلطی در مورد طلاق غیابی وجود دارد و افراد بعضاً از سر بی اطلاعی به غلط فکر میکنند که طلاق غیابی یک راه و امتیاز برای خواهان است در حالیکه چنین نیست.در حال حاضر به جهت فراگیریر و ضرورت ثبت نام افراد در سامانه ابلاغ اوراق قضایی (ثنا) به خصوص در دعاوی خانوادگی حتی اگر خوانده مجهول المکان اعلام شود، با توجه به امکان وجو نشانی و مشخصات فردی در سامانه ثنا عدم اطلاع خوانده و غیابی بودن حکم بسیار بعید به نظر می رسد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 79

دادخواست طلاق غیابی - به درخواست زن

خواهان : خانم مارال .... نام پدر : سینا   به نشانی : تهران.خیابان آزادی ........ .

خوانده : حسین ...... نام پدر : کریم   به نشانی : مجهول المکان

وکیل : اقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی : ترهان.میدان فاطمی.میدان گلها .... .

تعیین خواسته و بهای آن : طلاق به درخواست زوجه

دلایل و منضمات دادخواست :

1- وکالتنامه رسمی به مشاره ... مورخ 1391/06/09

2- شناسنامه به شماره .. مورخ 1361/06/01

3- وکالتنامه به شماره ... مورخ 1392/12/04 میزان تمبر مالیلتی به مبلغ 50000 ریال باطل شد.

4- سند ازدواج شماره ... مورخ 1388/03/29 دفتر رسمی ازدواج شماره ...

شرح دادخواست طلاق غیابی

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام 

احتراما به استحضار می رساند موکل به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ 1388/03/29 با خوانده ازدواج نموده و فاقد فرزند مشترک می باشند.بنا به اظهارات موکل زوج هیچ قید و بندی به زندیگ مشنترک نداشته است و همین امر موجب اختلاف شدید زوجین بوده است.زوج بیش از بیش از دو سال است زوجه را ترک نموده است و زوجه از ان زمان هیچ خبر و نشانی از خوانده ندارد.دو سال بی اطلاعی از همسر و نداشتن هیچ نشانی از زوج و نگرفتن هیچ خرجی ونفقه ای در طی این مدت و از سوی دیگر بلا تکلیفی زوجه در ادامه این زندگی، با توجه به سن موکل و نیازهای جسمی و عاطفی و مالی اش زوجه را در عسر و حرج شدید قرار داده است به نحوی که حاضر است با بذل تمام مهریه، خود را مطلقه نماید.نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر طلاق مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

 

 

رای دادگاه - طلاق غیابی از همسر مجهول المکان

بتاریخ 93/03/28

شماره دادنامه :  ......

شماره پرونده : .....

پرونده کلاسه : ......
مرجع رسیدگی : شعبه ۲۵۲ دادگاه خانواده تهران 

خواهان : خانم مارال ..... با وکالت آقای مسعود محمدی  به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ... .

خوانده:  آقاي حسین ..... به نشاني مجهول المکان
خواسته : طلاق به درخواست زوجه

بتاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه ۲۵۲ دادگاه خانواده یک تهران بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده فوق تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.

متن رای دادگاه - طلاق غیابی

در خصوص دادخواست مارال .... فرزند سینا با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت حسین .... فرزند مجید بخواسته صدور حکم طلاق با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۹ را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان دائر بر اینکه زوجین برای ادامه تحصیل به کشور سنگاپور رفتند ولی خوانده مدت دو سال است که انجا را ترک کرده و به کشور امارات متحده عربی رفته است و خوانده را بلا تکلیف قرار داده است و در این‌ مدت نفقه وی‌ را نیز نداده و از مکان زندگی خوانده مطلع نمی باشد لذا موکل وی در عسر و حرج به سر می برد و خوانده شروط ضمن عقد را نقض نموده است و با توجه به اينکه خوانده علیرغم ابلاغ از طریق نشر اگهی حاضر نشده است و دفاعی ایراد ننموده است و پاسخ استعلام از رئیس پلیس مهاجرت و گذر نامه ناجا نیز حاکی از ورود خوانده در سال 1391 به امارات متحده عربی را دارد و اينکه تلاش دادگاه و داوران جهت سازش منتهی به مصالحه نشده است خواسته را وارد دانسته و باستناد مواد 1119و 1130 و 1143 و 1144 و 1145 از قانون مدنی ومواد ۲۷و۳۳ از قانون حمایت خانواده حکم به طلاق را صادر و اعلام می نماید . با توجه به بذل کل مهریه از سوی خواهان نوع طلاق خلع است و در صورت عدم حضور و قبول بذل از سوی خوانده خواهان وکالت در قبول بذل را دارد و سر دفتر طلاق نمایندگی در ثبت و اجرا واقعه طلاق را دارد.طرفین فرزند مشترک ندارند و زوجه گواهی وضعیت بار داری را زمان اجرای صیغه طلاق ارانه می نماید. اعتبار دادنامه مذکور شش ماه پس از قطعیت آن است . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از از رف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. 

رییس شعبه 253 دادگاه خانواده یک تهران

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.