تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

فرم درخواست ثبت ملک ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه .... دانگ مشاع از شش دانگ پلاک .... واقع در .... تا کنون قبول تقاضای ثبت نشده و اینجانب مالکیت و تصرفات ل...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 06:58
فرم آگهی تحدید حدود اختصاصی ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه تحدید حدود عمومی پلاک .... متعلق به اینجانب .... به جهت عدم حضور مالک در موعد مقرر انجام نیافته ...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 06:57
فرم صدور سند مالکیت بر اساس تنظیم تقسیم نامه ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما با تقدیم یک نسخه تقسیم نامه شماره ... تنظیمی در دفتر خانه .... تهران و سند مالکیت قدیم مربوط ...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 06:54
فرم تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد ریاست محترم اداره ثبت ... احتراما نظر به اینکه اسناد مالکیت پلاک .... به صورت مشاعی صادر شده و شش دانگ به اینجانب تعلق دارد علیهذا به ...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 06:54
vakil؛ جستجوی وکیل: 88019244 , 88019243 فرم تعویض سند غیر قابل استفاده،سوخته،فرسوده،آب ریختگی ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه سند مالکیت پلاک ....
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 06:53
فرم سند مالکیت متمم الصاقی ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه ستون نقل و انتقالات سند مالکیت پلاک ..... متعلق به اینجانب ...... پر شده علیهذا به پیوست عین سند م...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 06:52
فرم درخواست نقشه ثبتی ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه اینجانب .... مالک پلاک .... نیاز به نقشه ثبتی دارم علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید طبق مقررات نسبت ب...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 06:52
تمامی دادرسی‌ها برای این آغاز می‌شود که رای دادگاه اجرا شود و حق به حق‌دار برسد. اجرای رای خود یک مقطع خاص از دادرسی‌ است که تشریفات خاص خود را دارد. برای اجرای رای باید تقاضای صدو...
دوشنبه، 05 شهریور 1397 - 12:04
نکات مهم صیغه محرمیت بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می کنند که نا...
دوشنبه، 05 شهریور 1397 - 11:59
سند در لغت و به مفهموم اعم، به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، «عبارت است از هر نوشته‌ که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باش...
دوشنبه، 05 شهریور 1397 - 11:58
وکیل برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
یكی دیگر از دعاوی مالی كه در محاكم خانواده طرح میگردد بحث و اختلاف پیرامون اجرت المثل كارهای انجام گرفته از سوی زوجه در دوران زندگی مشترك است كه میتوان ان را یكی از آثار مالی واقعه...
دوشنبه، 05 شهریور 1397 - 11:56
نکاح و بذل مدت آن طلاق یكی ازموارد انحلال عقد نكاح دائم است ولیكن در نكاح موقت با سپری شدن مدت این رابطه پایان می پذیرد بدون اینكه نیازی به حكم دادگاه یا انجام عمل حقوقی خاص باش...
دوشنبه، 05 شهریور 1397 - 11:55
صفحه 27 از 30ابتدا   24  25  26  [27]  28  انتها
جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.