تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

کارت بازرگانی چیست؟ بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا ...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 07:50
بررسی شغل دلالی از نظر قانون بر خلاف آنچه در جامعه و میان مردم کلمه دلال و دلالی به معنای یک شغل کاذب و انجام عملی غیر اخلاقی و نامشروع مشهور است اصولاً در معنای واقعی و قانونی ...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 07:41
نکات مهم تنظیم اظهارنامه تنظیم اظهارنامه عمدتا به وسیله نماینده اداره ثبت صورت می گیرد بنابراین متصدی تنظیم اظهارنامه باید دقت نماید که اسم و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 07:39
فرم نصب مجدد سرب پلمپ سند مالکیت ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما چون سرب پلپ سند مالکیت پلاک .... مربوط به اینجانب .... مفقود گردیده خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به س...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 07:29
نکات مهم دعوای اعسار - حكم اعسار برای یک دعوی در مقابل همان خوانده اعتبار دارد و اگر معسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح نماید که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته، باید باز دادخوا...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 07:26
فرم اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت ریاست محترم اداره ثبت ... احتراما نظر به اینکه قسمتی از پلاک .... متعلق به اینجانب .... بر اثر تعریض کوچه داخل در شارع گردیده علیهذا ضم...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 07:23
فرم اصلاح حد به کوچه ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه حد .... پلاک .... متعلق به اینجانب .... طبق سند به مجاور محدود بوده و فعلا به کوچه .... محدود است علیهذا...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 07:23
اصالت اسناد و جعل وقتی دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه می شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می دهد تا اصالت آن بررسی شود. اگر اصالت دست نوشته احراز نشود، سند جعلی محسوب م...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 07:13
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست؛ یعنی بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند و حتی اقرار نامه ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود. این شرایط جدید را نمی...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 07:10
فرم درخواست ثبت ملک ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه .... دانگ مشاع از شش دانگ پلاک .... واقع در .... تا کنون قبول تقاضای ثبت نشده و اینجانب مالکیت و تصرفات ل...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 06:58
فرم آگهی تحدید حدود اختصاصی ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه تحدید حدود عمومی پلاک .... متعلق به اینجانب .... به جهت عدم حضور مالک در موعد مقرر انجام نیافته ...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 06:57
فرم صدور سند مالکیت بر اساس تنظیم تقسیم نامه ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما با تقدیم یک نسخه تقسیم نامه شماره ... تنظیمی در دفتر خانه .... تهران و سند مالکیت قدیم مربوط ...
ﺳﻪشنبه، 06 شهریور 1397 - 06:54
صفحه 28 از 31ابتدا   25  26  27  [28]  29  انتها
جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.