تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم دادگستری
تاریخ انتشار: دوشنبه 23 تیر 1399
رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

 رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

وکالت عقدی است که به موجب آن موکل به وکیل اختیار و نیابت می دهد تا یک عمل حقوقی را از طرف وی انجام دهد.وکیل باید در چارچوب وکالتنامه اعطا شده اقدام نماید در غیر اینصورت اعمال وی از طرف موکل قابل ابطال است مثلاً وکیلی که حق معامله دارد جز در موارد تصریح حق دریافت وجوه ایدایی را ندارد و وکیلی که حق اجاره دارد حق انعقاد قرارداد بیع را ندارد در صورت اقدام خارج از حیطه اختیارات و یا در صورتی که وکیل غبطه و صلاح و مصلحت موکل خود را رعایت نکند اعمال وی از طرف موکل قابل ابطال است.در ادامه نمونه یک پرونده و رای با همین موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.توصیه میشود در صورت نیاز به اخذ اطلاعات بیشتر جهت مشاوره به دفتر وکالت ما مراجعه نمایید.

امتیاز: Article Rating

 

 

اقدامات وکیل خارج از چارجوب وکالتنامه موکل

مرجع رسیدگی : شعبه 14 دادگاه حقوقی یک تهران

خواهان : آقای محمدعلی

خواندگان : 1- آقای اسماعیل   2- بنیاد شهید   3- شرکت سهامی خاص ..... 

خواسته : ابطال تصمیم

رای دادگاه

خواسته خواهان صدور حکم بر ابطال تصمیم مورخه 16/9/62 در مورد واگذاری سهام او در شرکت ...... که عبارت از یک چهارم سهام شرکت مذکور بوده و از طرف خوانده ردیف یک به موجب صورت مجلس مورخ 16/9/62 به خوانده ردیف 2 واگذار شده و استرداد آن می باشد. خواهان و وکیل او در دادخواست و لوایح تقدیمی مدعی گردیده اند خوانده ردیف یک که وکیل خواهان بوده در واگذاری سهام خواهان به شرکت ..... متعلق به خوانده ردیف دو مصلحت او را مراعات نکرده اند و مستندا به مدارک پیوست دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده اند. وکلای خواندگان ردیف های اول و سوم و نماینده خوانده ردیف دوم مدافعات مفصلی در زمینه دعوی مطروحه به عمل آورده اند. خلاصه مدافعات وکیل خوانده ردیف اول این است که انتقال سهام خواهان در شرکت ...... به بنیاد شهید از طرف موکل او با استفاده از وکالتنامه رسمی و اختیارات تام مصرح در آن و مراعات صرفه و صلاح خواهان صورت گرفته و خواهان از موکل او در این زمینه شکایت کیفری اقامه کرده ولی شکایت او بی اساس تشخیص گردیده است. خوانده ردیف دوم ضمن ایراد به اهلیت خواهان برای اقامه دعوی اظهار داشته که خوانده ردیف اول وکیل تام الاختیار خواهان بوده و انتقال سهام خواهان در شرکت به او به موجب استعلام از دادسرای انقلاب اسلامی مجاز دانسته شده است. وکیل خوانده ردیف سوم نیز ضمن ایراد به اهلیت خواهان برای اقامه دعوی اظهار داشته که دادسرای انقلاب اسلامی بولایت از خواهان انتقال سهام او را از طرف خوانده ردیف اول که وکیل او بود تنفیذ کرده وعلاوه از آن شخص خواهان بموجب پرونده شماره 67/72 شعبه 23 دادگاه حقوقی یک اقدامات وکیل خود را تنفیذ کرده است. این که با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد خوانده ردیف دو و نیز وکیل خوانده ردیف سه به صلاحیت خواهان برای اقامه دعوی با توجه به نامه شماره 57-250/1/3/72 دادگاه انقلاب اسلامی تهران موجه نبوده و مردود می باشد، نظر به این که هر چند خواهان در وکالتنامه رسمی که به خوانده ردیف یک داده فتوکپی آن پیوست پرونده گردیده اختیارات وسعی برای دخالت و اقدام در امور مالی و حقوقی و دارایی خویش به او تفویض کرده است ولی مستفاد از ماده 667 قانون مدنی نام برده مکلف بوده در اقدامات خویش مصلحت موکل خود را مراعات نماید. نظر به این که خوانده ردیف اول دلیلی که صرفه و صلاح موکل او یعنی خواهان را در واگذاری بلاعوض سهام او را در شرکت به خوانده ردیف دو توجیه نماید ابراز نداشته و نامه شماره 25075-10/10/62 دادستانی انقلاب اسلامی مرکز خطاب به امور اموال مسترد شده بنیاد شهید که خوانده ردیف دو وکیل خوانده ردیف سه برای تنفیذ اقدامات خوانده ردیف یک به آن استناد کرده اند نه تنها دلالت بر تنفیذ اقدامات خوانده ردیف یک در این مورد ندارد بلکه بر اجرای مقررات شرعی و قانونی در این مورد تصریح و تاکید شده است. نظر به این که محتویات پرونده استنادی وکیل خوانده ردیف سه با شماره 675/572 شعبه 22 دادگاه حقوقی یک تهران که مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و خلاصه آن در این پرونده منعکس گردیده دلالت بر تنفیذ اقدامات خوانده دریف یک در مورد واگذاری سهام خواهان درشرکت.... خوانده دریف دو از طرف خواهان ندارد و نظر به این که مستفاد از وحدت ملاک ماده 1074 قانون مدنی چنانچه وکیل در اقدامات خویش مصلحت موکل را مراعات ننماید عمل او فضولی می باشد و نظر به این که صدور قرار منع تعقیب خوانده ردیف یک از اتهام خیانت در امانت به شرح پرونده شماره 649/15/89 شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی تهران موثر در مقام نیست زیرا قصد خیانت داشتن یا نداشتن وکیل تاثیری در نتیجه عمل او ندارد بنابراین به جهات مرقوم در فوق اقدام خوانده ردیف یک در واگذاری سهام خواهان درشرکت....که عبارت از یک چهارم سهام شرکت مذکور بوده و به خوانده ردیف 2فضولی تشخیص میگردد و چون خواهان با تقدیم دادخواست اقدام وکیل خود را در این مورد رد کرده بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص و حکم بر ابطال اقدام خوانده ردیف یک واگذاری سهام خواهان شرکت.... به خوانده ردیف دو موضوع بند الف صورت جلسه مورخ 16/9/62 مجمع عمومی فوق العاده شرکت.... و الزام خوانده ردیف دو به استرداد سهام مذکور به خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد.

 

 

مطالب مرتبط با وکیل و مصلحت موکل :

1- وکیل در یوسف آباد، فاطمی، میدان گلها

2- بهترین وکیل دادگستری در تهران، ایران

3- مشاوره حقوقی رایگان و وکالت رایگان

4- مسوولیت مدنی و حرفه ای وکیل دادگستری

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
کلید واژه‌ها
دعاوی حقوقی ابطال تصمیم
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
کلیدواژه ها

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.