تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه وکالتنامه
تاریخ انتشار: یکشنبه 23 آذر 1399
وکالت نامه - قرارداد الکترونیک وکالت دادگستری

 وکالت نامه - قرارداد الکترونیک وکالت دادگستری

از ابتدای آذرماه سال 99 (اوایل سال 2021 میلادی) در راستای جلوگیری از مراجعات غیر ضروری به دادگستری و ثبت پرونده به صورت الکترونیک تاسیس جدیدی به این عملیات اضافه شد تحت عنوان تعریف و تنظیم قرارداد الکترونیک وکالت دادگستری.از تاریخ مذکور قراردادهای قدیمی و کاغذی وکالتنامه دادگستری که چیزی در حدود بیش از 100 سال از عمر آن در سیستم دادگستری می گذشت به طور کلی منتفی گردید و به جای آن وکیل و موکل برای قرارداد مالی و حق الوکاله و نیز وکالت دادگستری باید قرارداد واحدی را تنظیم نمایند که مقدمه ضروری آن ثبت نام موکل در سامانه ثنا و ارسال کد مربوطه به وکیل پس از تعریف وکالتنامه است.در جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان گرامی در این مطلب نمونه ای از متن قرارداد الکترونیک وکالت دادگستری آورده شده است.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 33221

متن قرارداد الکترونیک وکالت دادگستری

طرفین قرارداد 

مشخصات وکلا 

نام : ...... نام خانوادگی : ...... شماره ملی : ..... نوع وکالت : ....... شماره پروانه : ..... پایه : وکیل پایه یک دادگستری  مرجع صادر کنده پروانه : .....آدرس : خیابان ............ .

 

نام : ...... نام خانوادگی : ...... شماره ملی : ..... نوع وکالت : ....... شماره پروانه : ..... پایه : وکیل پایه یک دادگستری  مرجع صادر کنده پروانه : .....آدرس : خیابان ............ .

 

مشخصات موکل 

نام : ...... نام خانوادگی : ....... نام پدر : ..... شماره ملی : ...... آدرس : .......... .

 


نمونه مداخله 

مجتمعاً و منفرداً

 


مشخصات طرف دعوی

هر شخص حقیق و حقوقی


لیست موضوعات وکالت

1- طرح دعوا  (ارائه دادخواست و شكوائيه ) و يا دفاع از حقوق موكل در هر يك از مراجع دادگستري  و شبه قضايي اعم از شوراي حل اختلاف/ دادسرا / دادگاه هاي كيفري يك و دو/ دادسرا و دادگاه انقلاب و ساير مراجع

2- ارائه دادخواست تجديد نظر و يا دفاع از حقوق موكل در مرجع تجديد نظر دادگستري و ديوان عدالت اداري

3- تقاضاي صدور اجرائيه و پيگيري  عمليات  اجرايي در شعبه رسيدگي كننده و واحدهاي اجراي احكام

4- ارائه دادخواست ، درخواست و يا دفاع از حقوق موكل در ديوان عالي كشور (وكلاي پايه دو/ كاراموزان وكالت و داراي تنزل درجه حق انتخاب اين گزينه را ندارند)

5- تقاضاي اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري و 432 قانون آيين دادرسي مدني و يا دفاع از حقوق موكل در مراجع ذيصلاح رسيدگي به تقاضاهاي مذكور (اعاده دادرسي) و عندالزوم تقاضاي توقف اجراي راي

6- مراجعه به ادارات اجراي اسناد رسمي و لازم اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت صدور تقاضاي اجرائيه و پيگيري عمليات اجرايي ، توقيف اموال و برگزاري مزايده

7- دعاوي راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، حبس ، وصيت ، توليت و وقف ( وكلاي پايه دو / كاراموزان وكالت و داراي تنزل درجه حق انتخاب اين گزينه را ندارند.)

 


حدود اختیارات وکیل

1-  تمام اختيارات راجع به دادرسي
2-  وكالت در ادعاي جعل نسبت به سند طرف
3-  وكالت در مصالحه و سازش
4-  وكالت راجع به اعتراض به رای
5-  وكالت راجع به تجديدنظر
6-  وكالت راجع به فرجام خواهي (كارآموزان وكالت صلاحيت دخالت در فرجام را ندارند.)
7-  وكالت راجع به اعاده دادرسي (كارآموزان وكالت صلاحيت درخواست اعاده دادرسي و دخالت در آن را در امور كيفري ندارند.)
8-  وكالت در ادعاي انكار و ترديد نسبت به سند طرف
9-  وكالت در استرداد سند
10-  وكالت در تعيين جاعل
11-  وكالت در ارجاع دعوا به داوري
12-  وكالت در تعيين داور
13-  وكالت در توكيل
14-  وكالت در تعيين مصدق و كارشناس
15-  وكالت در دعواي خسارت
16-  وكالت در استرداد دادخواست
17-  وكالت در استرداد دعوا
18-  وكالت در جلب شخص ثالث
19-  وكالت در دفاع از دعواي جلب ثالث
20-  وكالت در دفاع از دعواي ورود ثالث
21-  وكالت در دعواي متقابل
22-  وكالت در دفاع در قبال دعواي متقابل
23-  وكالت در ادعاي اعسار
24-  وكالت در قبول يا رد سوگند
25-  درخواست صدور برگ اجرايي
26-  تعقيب عمليات اجرايي
27-  اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به نام موكل
28-  ساير اختيارات وكيل
29-  استثنائات حدود اختيارات وكيل

 


مبلغ حق الوکاله و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد : ........

شرایط پرداخت : 

1- ...... .

2- ...... .

3- ...... .

4- ...... .

 


شرایط قرارداد وکالت

1- موكل به وكيل اختيار داد كه مانده حق الوكاله را از محكوم به احتمالي برداشت نمايد.

2- اين قرارداد در اجراي ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و ماده 10 قانون مدني و ماده 2 آيين نامه تعرفه حق الوكاله ، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 منعقد شد و مواردي كه دراين قرارداد پيش بيني نشده تابع آيين نامه مورد اشاره مي باشد.

3- با توجه به اين كه نتيجه اقدام به موضوع وكالت از سوي وكلاي دادگستري قابل تضمين نيست وكيل تعهدي مبني بر حصول نتيجه مورد نظر موكل ندارد و هر شرط كه خلاف مفاد اين شرط باشد فاقد اعتبار و آثار حقوقي است.

4- با توجه به اين كه تعيين اوقات با مرجع رسيدگي كننده مي باشد و مدت رسيدگي خارج از اختيار وكيل است وكيل تعهدي در خصوص كاهش يا افزايش مدت رسيدگي و صدور راي و اجرا ندارد و هر شرط كه خلاف مفاد اين شرط باشد فاقد اعتبار و آثار قانوني است.

5- وكيل فاقد قدرت و اختيارات فرا قانوني و همچنين فاقد امكان اعمال نفوذ من غير حق و غيرقانوني نزد تمامي مراجع مرتبط با موضوع وكالت مي باشد و صرفا به طرق قانوني نسبت به انجام موضوع وكالت و دفاع از حقوق موكل اقدام خواهد كرد و موكل با آگاهي از اين موضوع اعلام مي دارد كه مقصود وي از امضاي اين وكالتنامه و قرارداد توسل وكيل به هيچ يك از روش هاي غيرقانوني نيست.

6- اثر و عواقب عدم پيشرفت كار به موكل يادآوري و موكل با اطلاع از آن حاضر به امضاي اين قرارداد شد.

7- صحت و اصالت اسنادي كه موكل جهت انجام موضوع وكالت در اختيار وكيل قرار داده يا ممكن است در آينده قرار بدهد مورد تاييد موكل است و پيشرفت احتمالي كارموكل منوط به آن است كه اسناد مثبت ادعاي وي اصيل و اظهارات او مقرون به صحت باشد.

8- اين قرارداد و حق الوكاله تعيين شده در آن صرفا مختص به انجام موضوع وكالت به شرحي است كه در قسمت موضوع وكالت درج شده است.

9- معرفي وحاضر نمودن شهود و يا مطلعين احتمالي برعهده موكل است.

10- با توجه به دسترسي موكل به سامانه قرارداد الكترونيك و امكان دريافت وكالتنامه و قرارداد ، درج امضاي الكترونيك از سوي موكل به منزله دريافت نسخه اي از وكالتنامه و قرارداد است.

11- ابلاغ هر گونه مكاتبه به نشاني طرفين مندرج در اين  قرارداد كه از سامانه ثنا اخذ گرديده معتبر است و طرفين در صورت تغيير نشاني بايد نشاني جديد را به يكديگر اطلاع داده و براساس ماده 12 آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي نسبت به تغيير آن در سامانه ثنا اقدام نمايند .  مفاد اين بند نافي اعتبار ابلاغ از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي در روابط طرفين نيست.

12- نشاني طرف دعوا به شرح مندرج در وكالتنامه از سوي موكل اعلام شده و چنان چه نشاني اعلامي شناخته نشود يا طرف در نشاني اعلامي شناسايي نشود و موكل نتواند نشاني ديگري را به وكيل اعلام كند و يا اطلاعات كد ملي / شناسه ملي طرف دعوا در اختيار موكل نباشد كه امكان استخراج اطلاعات وي توسط سامانه  وكالت نامه و قرارداد الكترونيك وكالت فراهم گردد ، وكيل مي تواند طرف را مجهول المكان به مرجع رسيدگي معرفي كند و در اين خصوص مسئوليتي نخواهد داشت.

13- هر گونه اقدام از سوي وكيل منوط به پرداخت مبلغ مقرر در قسط مقدم اين قرارداد به انضمام هزينه هاي قانوني است.

14- در هر مورد كه واريز حق الوكاله به حساب وكيل  از طريق تراكنش بانكي انجام شود ،  رسيد فيزيكي يا الكترونيكي تراكنش به منزله رسيد دريافت صادره از سوي وكيل است. وكيل موظف است نسبت به ثبت اطلاعات دريافتي هاي خود در سامانه وكالت نامه و قرارداد الكترونيك وكالت اقدام نمايد .

15- همزمان با تنظيم اين قرارداد اصول اسناد موكل از سوي وكيل رويت  و از آن ها رونوشت و يا تصوير ( كپي ) تهيه و سپس به موكل بازگردانده شد و ضمنا به موكل يادآوري شد كه مي بايست اصول اسناد را هر زمان در  جريان كار حسب درخواست وكيل جهت ارايه به مرجع رسيدگي در اختيار وكيل قرار دهد.

16- چنانچه در جريان كار يا پس از آن، ضرورت ايجاب نمايد كه شكايت يا دعواي ديگري طرح و يا دعواي تقابل مطرح و يا ثالثي جلب شود و يا شكايت يا دعواي متقابل توسط طرف دعوي و يا دعواي ورود ثالث عليه موكل مطرح شود (حتي اگردروكالتنامه صدرالذكر نيزاختيارات مذكوردرج شده باشد ) تا حصول توافق جداگانه وكيل تعهدي به اقدام نخواهدداشت  و درخصوص تقاضاي صدوربرگ اجرايي و تعقيب عمليات اجرايي پرونده موضوع وكالت و فرجام خواهي و درخواست اعاده دادرسي نيز  همين حكم جاري است حتي اگر در وكالتنامه به عنوان اختيار وكيل درج شده باشد

17- پس از اولين اقدام وكيل نسبت به موضوع وكالت و همچنين در جريان كار مبالغ پرداختي به وكيل قابل استرداد نخواهد بود.

18- چنانچه موكل از پرداخت هر يك از اقساط حق الوكاله  در موعد يا مواعد مقرر در اين قرارداد تاخير يا خودداري نمايد و يا هر يك ازچك هاي تسليم شده به وكيل بلامحل باشد وكيل مي تواند با رعايت موازين قانوني از وكالت موكل استعفا نمايد و در اين صورت موكل حقي نسبت به وجوه پرداخت شده قبلي بابت حق الوكاله ندارد.

19- در صورتي كه  در جريان رسيدگي در هر يك ازمراحل دعوي  يا  پس از صدور راي قطعي موضوع با دخالت وكيل به هرنحو اعم ازتنظيم سازش نامه و صدور گزارش اصلاحي يا استرداد دعوا يا دادخواست يا اعلام گذشت يا با راي داور يا رضايت وغيره به سازش خاتمه يابد ، مستند به ماده 23 آيين نامه تعرفه حق الوكاله ، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب  28/12/1398 حق الوكاله به طوركامل بايد به وكيل پرداخت شود و چنانچه وكيل قبل از تقديم دادخواست يا طرح شكايت كيفري يا دفاع درقبال پرونده متشكله عليه موكل موفق به حل وفصل موضوع از طريق غيرترافعي گردد در اين صورت كل حق الوكاله مقرر در اين قرارداد بايد به وكيل پرداخت گردد

20- نظر به ماده 30 آيين نامه نامه تعرفه حق الوكاله ، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب  28/12/1398پرداخت حق الوكاله  و هزينه هاي دادرسي و دستمزد كارشناس و حق الزحمه داور و هزينه نشرآگهي  و هزينه سفر وكيل ( باهواپيما ) و سايرمخارج قانوني مربوط به دعوا بر عهده موكل است .  موكل مي بايست قبل از انجام ، محل تامين هزينه هاي مذكور را نزد وكيل تامين كرده يا ترتيب پرداخت آن را بدهد و هزينه هايي كه موكل تحت اين عناوين متحمل مي شود ممكن است از طرف قابل وصول نباشد.

21- چنانچه حسب اعلام وكيل به هر نحو اعم از شفاهي يا ازطريق تماس تلفني يا با ارسال پيامك يا با ارسال اظهارنامه درمهلت هاي مقررقانوني، هزينه هاي قانوني از سوي موكل پرداخت نشود و در اثر اين قصور خسارتي متوجه موكل گردد مسئوليت آن به عهده موكل خواهدبود.

22- چنانچه پس از اقدام وكالتي از سوي وكيل، موكل درهريك ازمراحل رسيدگي وكيل راعزل نمايد وكيل استحقاق دريافت تمام حق الوكاله را به طور كامل خواهد داشت و در صورت استعفاي وكيل در هر يك از مراحل رسيدگي وي فقط استحقاق دريافت حق الوكاله تا همان مرحله را دارد مگرآنكه استعفا به دليل فعل يا تخلف موكل ازجمله عدم پرداخت هزينه هاي قانوني و يا عدم پرداخت  هر يك از اقساط حق الوكاله در موعدمقرر يا تخلف از هر يك از شرايط اين قرارداد باشد كه در اين صورت وكيل مستحق دريافت تمامي حق الوكاله خواهدبود . نظر به ماده 24 آيين نامه تعرفه حق الوكاله ، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب  28/12/1398 در صورت عزل ، فوت يا حجر موكل يا استعفاي وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ، چنانچه پرونده آماده صدور راي باشد ، تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت . در غير اينصورت ميزان حق الوكاله به تناسب كاري كه وكيل در آن مرحله انجام داده است ، حسب مورد به تشخيص كانون يا مركز تعيين خواهد شد.

23- جلب احتمالي متهم و يا محكوم عليه بر عهده موكل است.

24- تامين وسيله اجراي قرار ها بر عهده موكل است.

25- موكل آگاه شد كه هر گاه حضور او در مرجع رسيدگي حسب قانون يا به موجب تصميم مرجع صالح ضروري باشد موكل شخصا مكلف به حضور است.

26- انجام امور اداري خارج از دادگستري كه مربوط به موضوع وكالت است بر عهده موكل مي باشد.

27- با امضاي ذيل اين قرارداد موكل اختياركامل به وكيل داد كه درصورت عدم  امكان انجام موضوع وكالت در هر مرحله ( به هر دليل ) پيگيري انجام موضوع وكالت را به طور كلي و يا جزئي به وكيل يا كارآموز وكالت ديگري بسپارد يا اينكه خود بصورت منفرداَ ًو يا مجتمعا با وكيل يا كارآموز وكالت ديگري موضوع وكالت را انجام دهد.

28- كليه اختلافات ناشي از تفسير و يا اجراي اين قرارداد و همچنين كليه اختلافات مالي خود را چنانچه وكيل ،عضو كانون وكلاي دادگستري باشد با داوري كانون وكلاي متبوع وكيل و چنانچه وكيل عضو مركز وكلا ، كارشناسان رسمي و مشاوران رسمي خانواده قوه قضائيه باشد به داوري مركز مذكور ارجاع و حل و فصل خواهد شد.

29- كليه مكاتبات الكترونيكي كه در فضاي مجازي امن ميان طرفين مبادله مي شود مطابق قوانين كافي و معتبر بوده و جزء مستندات متعاقدين قابل استناد مي باشد.

 

 

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
در حال حاضر با فراگیر شدن و اجباری شدن تنظیم قراردادهای الکترونیک، فرم های چاپی سابق که در دفتر وکیل تنظیم میشد دیگر فاقد اعتبار است و برای تنظیم وکالتنامه با وکیل، فرد باید در سامانه ثنا ثبت نام نماید تا وکیل دادگستری متن قرارداد را در آن سامانه تعریف نموده و برای وی بفرستد تا بعد از مطالعه، کد اعتبار را برای وکیل بخواند و به وی بدهد تا مراحل تنظیم وکالتنامه الکترونیک تکمیل و نهایی شود.
اگر ایرانی مقیم خارج از کشور در سامانه ثنا ثبت نام نموده باشد و تلفن همراه تعریف شده در آن سامانه به صورت روشن در ایران داشته باشد راحتترین راه اقدام از این طریق و ارسال و تعریف وکالتنامه الکترونیک دادگستری است. اما اگر ثبت نام در آن سامانه انجام نشده باشد موکل باید اول در سایت میخک متن وکالتنامه را تنظیم نموده و سپس برای امضای آن با داشتن کد رهگیری به سفارتخانه ها یا کنسولگری ها یا دفتر حافظ منافع (فقط کشور ایالت متحده) مراجعه نماید.
در صورتی که خود فرد نخواهد یا نتواند برای طرح دعوا یا دفاع یا پیگیری به دادگستری مراجعه نماید فقط می تواند این مسئله را به وکیل دادگستری بسپارد و وکالت بدهد و امکان دادن وکالت به غیر وکیل دادگستری برای این مسئله ممکن نیست.البته برای انجام کارهای اداری و مراجعه به ادارت، نهادها و سازمان ها می توان به هر شخصی ولو اینکه وکیل دادگستری نباشد وکالت داد.
خیر، در حال حاضر و با تعریف وکالتنامه الکترونیک در واقع قرارداد مالی و وکالتنامه با هم ادغام شده اند و هر دو در قالب یک قرارداد به صورت الکترونیک تنظیم می شوند.
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.