تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه وکالتنامه
متن وکالتنامه کامل طلاق توافقی (1)
متن وکالتنامه طلاق توافقی( وکالت زن به وکیل دادگستری) مشخصات موکل (زوجه): نام و نام خانوادگي : ..................... فرزند : .............. دارنده شناسنامه شماره: ..............
یکشنبه، 24 فروردین 1399 - 10:21
متن وکالتنامه کامل طلاق توافقی
متن وکالتنامه طلاق توافقی (وکالت زوج به وکیل دادگستری) مشخصات وکیل : نام و نام خانوادگی : مسعود محمدی - نام پدر: ............ - دارنده شناسنامه شماره ........... - کدمل...
یکشنبه، 24 فروردین 1399 - 09:50
نمونه وکالتنامه به وکیل دادگستری، دادگاه و ثبت احوال
متن وکالتنامه به وکیل دادگستری و ثبت احوال مشخصات موكل نام و نام خانوادگي : .................. فرزند ................ دارنده شناسنامه شماره : .................... کدملی : .....
یکشنبه، 24 فروردین 1399 - 09:20
نمونه وکالتنامه کلی به وکیل دادگستری
متن وکالتنامه به وکیل دادگستری مشخصات موكل نام و نام خانوادگي . . . . . . . . . . .. فرزند . . . . . . . دارنده شناسنامه شماره. . . . . . . کدملی. . . . . . صادره . . .... تا...
شنبه، 23 فروردین 1399 - 16:41
کلمات کلیدی

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.