تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه وکالتنامه
تاریخ انتشار: یکشنبه 24 فروردین 1399
متن وکالتنامه کامل طلاق توافقی (1)

 متن وکالتنامه کامل طلاق توافقی (1)

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 343

متن وکالتنامه طلاق توافقی( وکالت زن به وکیل دادگستری)

مشخصات موکل (زوجه):

نام و نام خانوادگي : .... فرزند : ..... شماره شناسنامه : ..... کدملی : ....... صادره : ...... تاريخ تولد :   /   /  ١٣  محل تولد : ...... شغل : ..........   

نشاني : ......................

 

 

مشخصات وکیل :

نام و نام خانوادگی : مسعود محمدی  نام پدر: ...... شماره شناسنامه : ....... کدملی: ......... صادره از: ..... تاريخ تولد: .......  محل تولد : ......... شغل : وکیل دادگستری  شماره پروانه : .........

 

مورد وکالت

وکالت در طرح هرگونه دعوا اعم از حقوقی یا کیفری علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی جهت وصول و استیفاء حقوق موکل - وکالت در واخواهی و اعتراض به رأی  وکالت در تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی و اعاده دادرسی - وکالت در مصالحه و سازش - وکالت در ادعای جعل یا انکار یا تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند - وکالت در تعیین جاعل - وکالت در ارجاع دعوا به داور و تعیین داور - وکالت در توکیل - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس - وکالت در دعوای خسارت - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از آن - وکالت در ورود ثالث و دفاع از آن - وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن - وکالت در ادعای اعسار - وکالت در قبول یا رد سوگند - وکالت در انجام طلاق خلعی یا هر قسم طلاق دیگر که با توجه به شرایط وکیل صلاح بداند - وکالت در اجرای حکم - وکالت در درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در ادارات اجرای ثبت و یا اجرای احکام دادگستری - و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی بنام موکل- وکالت در مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد و اوراق مربوط به طلاق و اخذ اسناد هویتی و مدارک مربوط به طلاق - وکالت در بذل هر میزان از مهریه و سایر حقوق مالی در قبال طلاق - تعیین تکلیف حضانت فرزندان مشترک - وکالت در اسقاط حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی - 


حدود اختیارات وکیل :

اقامه و طرح هرنوع دعوا یا ارائه هر نوع دادخواست یا درخواست و یا دفاع یا دخالت در آن و دفاع از حقوق موکل، اعم از حقوقی یا کیفری.
 

 

 


مطالب مرتبط با طلاق توافقی :

1- طلاق به درخواست زن و زوجه دادخواست و رای طلاق

2- چگونه یک وکیل خوب و مجرب برای طلاق و خانواده انتخاب کنم؟

3- مطالبه مهریه، توقیف اموال، وکیل مهریه

4- روش طلاق توافقی و نحوه انجام آن

5- اعتراض به حکم طلاق، راههای اعتراض

 

ثبت امتیاز
نظرات
reyhan
شنبه, 13 اردیبهشت,1399
test
https://www.dadgaran.net/
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.