تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 04 آبان 1400

 مسئول پرداخت بدهی متوفی اگر مالی نداشته باشد  

سلام .من پدرم سالها قبل زمینی را فروخته که بعدا معلوم شد مال غیر بوده و خریدار شکایت کردن و در حین همین شکایتها که چندین سال طول کشید پدرم فوت کردن و بعد از فوت پدرم حکم محکومیت پدرم امد و محکوم به پرداخت پول خریدار به قیمت روز شد و پدرم هیچ ماترکی ندارد الان خریدار از ما وراث شکایت کرده آیا ما وراث که پدرم هیچ ماترکی ندارد باید در مقابل پرداخت بدهی متوفی جوابگو باشیم و طبق قانون ما محکوم میشویم یا ربطی به ما ندارد ؟

 

اطلاع از طبقات ارث و کسانی که از متوفی ارث می برند

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 6422

پاسخ – اثر قبول یا رد ترکه در مسئولیت پرداخت بدهی متوفی

 • در رابطه با پرداخت بدهی متوفی باید گفت ورثه ی متوفی بازماندگان متوفی می باشند که پس از فوت آن ها اموال و دارایی متوفی به آنها منتقل میگردد.
 • مطابق ماده 861 قانون مدنی سبب و نسب موجبات ارث می باشند.
 • وراثی که به واسطه ی رابطه ی نسبی از متوفی ارث می برند به سه طبق تقسیم می گردند که وجود وراث در هر طبقه مانع از ارث بری وراث طبقه ی بعدی می گردد.
 • همچنین وراث در یک طبقه یکدیگر را از ارث محروم نمی نمایند و تنها باعث کمتر شدن سهم ارث یکدیگر می گردند.
 • طبقات وراث به واسطه ی نسب شامل موارد زیر می باشد:

1- طبقه اول: پدر و مادر، اولاد (فرزندان)، اولاد اولاد (فرزندان فرزندان)

2- طبقه دوم: پدربزرگ و مادربزرگ، برادر و خواهر و فرزندان آن ها
3- طبقه سوم: عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان هر یک از آن ها

 • لازم به ذکر است که هر یک از زوجین نیز در صورتی که در حین فوت دیگری زنده باشد از او ارث خواهد برد.
 • در خصوص سهم الارث فرزندان متوفی نیز بایدد گفت در صورتی که متوفی فرزندانی از یک جنس داشته باشد، خواه دختر یا پسر، ترکه میان آن ها بالسویه تقسیم می گردد.
 • در حالتی که متوفی چندین فرزند داشت که برخی از آن ها پسر و برخی دختر باشند، میزان سهم الارث پسر دو برابر دختر خواهد بود.
 •  مالکیت ورثه نسبت به ترکه تنها پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه متوفی تعلق گرفته است محقق می گردد.
 • حقوق و دیونی که متعلق به ترکه بوده و باید قبل از تقسیم ترکه ادا گردد شامل مواردی همچون هزینه ی کفن و دفن، هزینه ی اداره و حفظ ترکه، دیون و واجبات مالی متوفی، وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها می باشد.
 •  در خصوص اثر قبول یا رد ترکه توسط ورثه در رابطه با مسئولیت پرداخت بدهی متوفی باید گفت ورثه تنها به میزان کل ترکه مسئول پرداخت بدهی متوفی بوده و در صورت تعدد وراث رد ترکه توسط هر کدام از آنها ممکن خواهد بود.
 • در حالتی که ورثه ترکه را رد نماید، نسبت به دیون متوفی مسئولیتی ندارد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مسئول پرداخت بدهی متوفی اگر مالی نداشته باشد

♦ در رابطه با سوالی که مطرح فرمودید و مسئولیت پرداخت بدهی متوفی باید گفت میزان مسئولیت ورثه ی متوفی در این رابطه تنها به میزان ترکه و آن چیزی است که به ارث رسیده می باشد. این بدان معناست که ورثه ملزم نیستند تا از اموال و دارایی شخصی خود پیزی به بدهکاران بدهند و تنها محلی که طلبکاران متوفی قادر به وصول طلبشان هستند ترکه خواهد بود.

♦ مطابق ماده 226 قانون امور حسبی، در صورتی که ترکه برای ادای تمام دیون کفایت نکند، ترکه به نسبت طلب میان طلبکاران تقسیم خواهد گردید.

♦ بنابراین اگر ترکه ای وجود نداشته باشد یا آنکه مقدار آن برای تادیه ی همه ی دیون متوفی کفایت نکند، شما به عنوان ورثه هیچگونه مسئولیتی برای پرداخت آن از اموال و دارایی شخصی خود، اگرچه بسیار متول باشید نخواهید داشت و مسئولیت شما تنها به میزان کل ترکه است.

♦ ذکر این نکته لازم است که عدم کفایت ترکه برای پرداخت بدهی نیاز به اثبات ورثه ندارد و اگر طلبکاری مدعی این مسئله باشد، خود باید آن را ثابت نماید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

 

مستندات قانونی - مسئول دیون متوفی

ماده ۸۶۱ قانون مدنی
موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

ماده ۸۶۲ قانون مدنی 
اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:
۱) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده ۸۶۳ قانون مدنی 
وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

ماده ۸۶۴ قانون مدنی 
از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده ۹۰۷ قانون مدنی 
اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود:
‌اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او میرسد.
‌اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر میبرد.

ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی 
زوجه در هر حال می‌ تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌ افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند 

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی 
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

‌ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی
ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌ نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.
‌در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران‌دارند:
‌طبقه اول
‌الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.
‌طبقه دوم
‌طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده‌ است.
‌این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
‌طبقه سوم
‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
‌طبقه چهارم
‌الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.
‌طبقه پنجم
‌سایر بستانکاران.

‌ماده ۲۴۶ قانون امور حسبی
هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی حقوقی

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.