تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم دادگستری
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 20 آبان 1399
پرونده الزام به نظیم سند رسمی آپارتمان مسکونی

 پرونده الزام به نظیم سند رسمی آپارتمان مسکونی

بسیار رایج و متداول است که شخصی آپارتمانی را بفروشد و در موعد توافق شده به نفع خریدار سند تنظیم نکند. به طور خلاصه دلایل فروشنده برای تنظیم نکردن سند رسمی آپارتمان می تواند موانع قانونی و عدم امکان گرفتن پایان کار، در رهن بودن مورد معامله، پشیمانی فروشنده بدلیل تغییرات فاحش قیمت ها، نپرداختن قسمتی از ثمن و خلف وعده خریدار نسبت به فروشنده و مواردی از این دست باشد. در هر حال اگر قرارداد بین طرفین (مبایعه نامه) به جهت شرط فاسخ (انفساخ) یا اعمال حق فسخ از جانب فروشنده، منحل نشده باشد و معامله به دلیل فضولی بودن رد، و به مال غیر انجام نشده باشد؛ خریدار می تواند با مراجعه به دادگاه صالح (دادگاه محل وقوع مال غیر منقول) تقاضای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال را بنماید. بدیهی است در صورتی که فروشنده پس از صدور رای با میل خود اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال بنام فروشنده ننماید، پروسه تنظیم سند تحت عنوان انتقال اجرایی با دستور دادگاه در دفترخانه و با حضور نماینده دادگاه انجام خواهد شد.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2647

تنظیم سند آپارتمان

 

نمونه پرونده الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

نام مجتمع قضايي : مجتمع قضايي شهيد باهنر
خواهان :   نادر .......
خواندگان : وراث ابوی نادر (مرحوم عنايت...)

خواسته : الزام به تنظيم سند رسمی آپارتمان مورد معامله

دلايل ومنضمات دادخواست :
1- گواهی حصر وراثت                

2 - مبايعنامه                      

3- شهادت شهود

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی 

احتراما به استحضار میرساند چنانکه مبایعه نامه پیوست حکایت دارد مرحوم عنایت ...(ابوی اینجانب) در تاریخ 77/7/28 و با حصول قصد و در کمال سلامت جسمی وروانی یک دستگاه آپارتمان رابه مساحت 77 متر واقع در طبقه اول جنوبی به ادرس......را در زمان حیات خود به اینجانب فروخته و وجه مورد معامله را نیز به شرح قولنامه موصوف دریافت نموده و چندی بعد دعوت حق را لبیک گفته و مرحوم گردیده حال ورثه وی به شرح ستون خواندگان معامله مورث خود را قبول ندارند و از تنفیذ و تایید معامله مورث خود استنکاف می ورزند ناچاراً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق حصر وراثت به شماره ..... که موید رابطه توارث خواندگان با مرحوم میباشد به تقدیم دادخواست حاضر مبادرت گردیده النهایه با توجه به قصد فروشنده در مصداق العقود بالقصود که تحقق عقد بیع بوده از آن مرجع محترم صدور حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی بیع مورد استدعاست.

 

دفاع وکیل خواندگان الزام به تنظیم سند رسمی 

ریاست محترم شعبه 123 دادگاه با احترام حسب پرونده کلاسه ........

دعوای خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مراتب ذیل را ضمن پیوست احکام ضمیمه همراه با ایرادات شکلی و در دفاع ماهوی معرفی داشته و استدعای رد دعوای واهی و بی اساس خواهان را دارم .
1- خواهان در تعیین خواسته بهای آن را به جهت تضییع حقوق دولت و مرحله فرجام خواهی تقویم ننموده و چون خواسته مزبور مالی و بهای آن حدود سیصد میلیون ریال است لازم است خواهان وفق بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی ارزش واقعی ملک راتقویم و ابطال تمبر نماید.
2- مطابق بند 6 ماده 84  قانون آیین دادرسی مدنی دعوای طرح شده با دارا بودن وحدت موضوع وسبب وشرط مطرح و رسیدگی لازم انجام و نسبت به ان حکم قطعی صادر گردیده که فتوکپی احکام دادگاه بدوی و تجدید نظر به ضمیمه تسلیم میگردد.
3- حال که اصحاب دعوا قائم مقام قانونی مورث خود میباشند بر اساس آراء صادره قطعی تقاضای اجرای محکوم به را نمودند که به شماره .... ثبت و در جریان انتقال می باشد.
4- چون دعوای مطروحه اعتبار امر مختومه را دارد دعوی مذبور محکوم به رد است و رسیدگی مجدد آن فاقد وجاهت قانونی میباشد
5- سند عادی دستنویس خواهان بنا به دلایل ذیل مجعول وبا وضعیت وهیات فعلی طرح شده قابل استماع راندارد زیرا دعوای سابق مرحوم عنایت .... با خواهان فعلی در مورد همین موضوع و ساختمان مطرح و تا سال 1379 دردادگاه تجدید نظر به قطعیت رسیده و اگر خواهان دارای چنین سندی می بود بی شک در مراحل مختلف دادرسی آن را ارایه میداد واز محکومیت خود جلوگیری میکرد اکنون که مرحوم عنایت .... وفات یافته نامبرده به تحریر سند  خود نوشت ومجعول ادعای مالکیت را دارد که صورت صحت و سلامت سند در زمان حیات آن مرحوم در حین دادرسی در موضوع خواسته ارایه می کرد.
6- خواهان با اغتنام از فرصت و تفرق سایر ورثه در شهرهای مختلف به جعل سند عادی اقدام نموده که بنا به دلایل ومستندات  فوق الاشعار و ضمیمه محکوم به رد میباشد استدعای رد دعوی واهی  وبی اساس خواهان رادارم.

 

رای دادگاه بدوی الزام به تنظیم سند رسمی 

خواسته دعوای مطرح شده از سوی آقای نادر ..... به طرفیت وراث مرحوم عنایت ... به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 77 متر واقع به نشانی فوق الذکر در دادخواست ،خواهان مدعی است که پدرش در زمان حیات خود آپارتمان مذکور را به وی فروخته و وجه ان را دریافت کرده ولی ورثه حاضر به تنفیذ معامله و تنظیم سند رسمی نیستند و یکی از وراث ووکیل خواندگان به اعتبار امر مختومه استناد واعلام نموده که به موجب حکم صادره از شعبه 602 دادگاه عمومی تهران با شماره پرونده ....... و دادنامه شماره ..... مورخ 79/5/8 صادره که در شعبه 26 دادگاه تجدید نظر طی دادنامه شماره ....مورخ79/5/8 تایید و منجر به صدور اجراییه گردیده است و طرح دعوا در مورد آپارتمان مذکور ازسوی خوانده با توجه به حاکمیت امر مختومه فاقد وجاهت قانونی است در جلسه دادرسی مورخ  92/8 27 خوانده حاظر و به همراه وکیل خود اعلام نموده که امضای ذیل مبایعنامه به احتمال زیاد جعلی می باشد ،دادگاه برای تشخیص اصالت امضا قرار کارشناسی صادر ولی وراث طی لایحه  به وارده ....از پرداخت هزینه کارشناسی استنکاف نموده و اتخاذ تصمیم را به نظر دادگاه واگذار نموده و پرونده های استنادی شعب 601 و602 مطالعه و ملاحظه و خلاصه انها صورتمجلس گردید ،با توجه به اینکه در مورد اپارتمان مورد بحث شعب 601 رسیدگی ماهوی کرده و با وجود ارایه مبایعه نامه استنادی خواهان دادگاه تجدیدنظر حکم صادره را در مورد الزام نادر...... و حسین....به تنظیم سند رسمی به نام مرحوم عنایت ا...تایید نموده است به لحاظ اعتبار امر مختومه و مستندا به بند 6 ماده 84 قانون آ.د.م  با وارد دانستن ایراد خوانده حاضر بانو فرخ ... و سایر وراث از قرار کارشناسی قرار رد دعوا را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری  و ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
آرشیو موضوعی
آراء محاکم کیفری
آراء محاکم حقوقی
آراء محاکم خانواده
سایر پرونده ها و موضوعات
Skip Navigation Links.

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.