تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم دادگستری
تاریخ انتشار: یکشنبه 20 مهر 1399
نمونه پرونده عملی تنفیذ وصیت نامه

 نمونه پرونده عملی تنفیذ وصیت نامه

سند وصیت معمولا وقتی مورد استفاده و محل مناقشه قرار می گیرد که تنظیم کننده آن فوت کرده و از منظور واقعی وی جز آنچه که در وصیت نامه آمده اطلاعی نیست.حال اگر خود وصیت و سند وصیت نامه از سوی اشخاص ذینفع مورد انکار و تردید قرار گیرد چاره ای جز مراجعه به محکمه و طرح دعوا نیست.صرفنظر از اینکه از نظر قانونگذار فقط تعداد محدودی از وصیت نامه معتبر محسوب می شود مدعی و ذینفع وصیت نامه حق دارد احراز صحت و تنفیذ وصیت نامه را از دادگاه صالح بخواهد.تردید اشخاص منکر وصیت نامه که در نهایت منجر به طرح دعوای تنفیذ می شود می تواند به علت تردید در اصل صدور وصیت نامه یا ایراد اشکال در نحوه تنظیم آن باشد.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1899

تنفیذ وصیت نامه

 

پرونده تنفیذ وصیت نامه

دادخواست تنفیذ وصیت نامه

به تاریخ : .........               

دادگاه : شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی                            

کلاسه پرونده  : ..........
خواهان : رضا .....
خوانده : سعیده ، راحله، مهدی ، امیر ......
خواسته : تنفیذ وصیت نامه
دلائل و منضمات :

1- گواهی فوت

2- گواهی انحصار وراثت 

3- کپی مصدق وصیت نامه

متن دادخواست تنفیذ وصیت نامه

احتراماً معروض میدارد که همسرم خانم عفت ......... در مورخ 6/8/74 فوت نموده که بر اساس گواهی انحصار وراثت ورثه حین الفوت ایشان مشخص می باشد. از آنجایی که منزل مسکونی اینجانب بنام ایشان بوده آن مرحومه به موجب وصیت نامه مورخ 1360/11/24 حق انتفاع از یکباب منزل مسکونی فوق را مادام العمر در اختیار اینجانب قرار داده است لهذا بدین وسیله تقاضای تنفیذ وصیت نامه فوق الذکر را دارم.

 

گردشکار - به دستور معاونت محترم ارجاع دادخواست پس از ثبت به شماره .... مورخ 1393/09/08 جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی محلاتی ارجاع میگردد. دفتر پس از ثبت کلاسه دادخواست وقت رسیدگی را تعیین  میکند. وقت رسیدگی برای ساعت 11 صبح مورخ 1393/12/17 تعیین می شود و برگ اخطار وقت رسیدگی برای طرفین ارسال و ابلاغ گردیده بود.
در تاریخ 1393/12/17 جلسه دادرسی جهت رسیدگی تشکیل میگردد و خوانده دعوی و خواهان در جلسه حضور دارند (تنها دو نفر از خواندگان در جلسه حضور دارند).

 

صورتجلسه دادگاه تنفیذ وصیت نامه

بتاریخ 1393/12/17 در وقت مقرر رسیدگی شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است به حکایت محتویات پرونده اخطاریه های ارسالی واصل و ضمیمه است با رعایت انتظار کافی فقط خانمها 1) سعیده و2) راحله حاضر می باشند و بقیه غائب بوده و لایحه ای ارسال نکرده اند مشارالیها اظهار میدارند که اختلافی با پدرمان نداریم و امضاء ذیل وصیت نامه منتسب به ماست البته پس از تنظیم آنرا امضاء کردیم ولی نمی دانیم خط آن مربوط به چه کسی است، عرض دیگری نیست.
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

 

رأی دادگاه تنفیذ وصیت نامه

خواسته خواهان صدور حکم به تنفیذ مفاد یک برگ وصیت نامه عادی مورخ 1360/11/24 منتسب به خانم عفت .... از حیث وصیت نامه به نفع وی جهت استفاده عمومی از یک باب منزل مسکونی مورث بطرفیت خواندگان؛ نظر به اینکه خواندگان ردیف اول و دوم به صحت امضاء خود ذیل وصیت نامه فوق الاشاره اقرار و مفاد آنرا تأیید کرده اند و بقیه خواندگان نیز با وصف ابلاغ وقت و موضوع دادرسی در جلسه رسیدگی حاضر نشده ایرادی به سند ابرازی وارد نکرده اند دادگاه دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 287 و 291 قانون امور حسبی حکم بر صحت وصیت نامه صدر الاشعاره صادر و اعلام میکند . رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم حضوری و نسبت به بقیه غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران  است.

                                                            

نظر نهایی در خصوص پرونده تنفیذ وصیت نامه

نکته قابل عرضی وجود ندارد لیکن ، با توجه به اقرار و تأیید دو تن از خواندگان نسبت به مفاد وصیت نامه به تجویز ماده 291 قانون امور حسبی وصیت نامه صحیح و قابل پذیرش در مراجع رسمی می باشد.زیرا ماده فوق الذکر بیان میدارد: هروصیتی که بترتیب مذکور در این فصل واقع شده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست. مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. که قید اقرار اشخاص ذینفع در ترکه در این ماده مشمول دعوی مطروحه بوده و دلیلیست بر صحت ادعای خواهان.

علی ایحال رأی صادره و جریان رسیدگی پرونده فوق از حیث رعایت موازین قانونی و مقررات شکلی  مصون از ایراد و اشکال موثر می باشد. 

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
آرشیو موضوعی
آراء محاکم کیفری
آراء محاکم حقوقی
آراء محاکم خانواده
سایر پرونده ها و موضوعات
Skip Navigation Links.

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.