تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم دادگستری
دادخواست و رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
در صورتی که فروشنده خودرو به نام خریدار سند رسمی مالکیت تنظیم نکند و خریدار نیز در این خصوص از فروشنده وکالت رسمی انتقال نداشته باشد، می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست الزام فرو...
جمعه، 15 فروردین 1399 - 17:10
نمونه پرونده عملی مزاحمت تلفنی
از زمان فراگیری تکنولوژی تلفن اعم از تلفن ثابت و همراه و همزمان با ظهور این امکان یک جرم هم نمود و وجود عملی پیدا کرد.مزاحمت از طریق تماس تلفنی به قدری فراگیر شد که قانونگذار بسیار...
پنجشنبه، 14 فروردین 1399 - 14:25
پرونده عملی فسخ و ابطال قرارداد
نمونه پرونده فسخ وابطال قرارداد دادخواست و فسخ و ابطال قرارداد دادگاه : شعبه سوم دادگاه عمومی وقت رسیدگی : 95/1/17 خواهان : 1- مهدی .............. خوانده : 1ـ م...
جمعه، 08 فروردین 1399 - 16:41
نمونه پرونده عملی اثبات زوجیت
پرونده عملی اثبات زوجیت دادخواست اثبات زوجیت دادگاه : شعبه 8 دادگاه عمومی وقت رسیدگی : 94/7/9 خواهان : گل اندام ......... خوانده : مختار........... خواسته : تقاضای صدو...
پنجشنبه، 07 فروردین 1399 - 16:41
مطالبه خسارت از وکیل رسمی(وکیل مدنی)
در صورتی که وکیل خارج از محدوده وکالتنامه عمل نموده یا در تصمیم گیری مصلحت و منافع موکل را رعایت نکند به حکم مواد 663 و 667 قانون مدنی اقدامات وکیل قابلیت ابطال دارد در واقع شرط ضر...
چهارشنبه، 06 فروردین 1399 - 09:00
نمونه پرونده عملی تصرف عدوانی
پرونده عملی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق دادخواست تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق دادگاه : شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی وقت رسیدگی : 95/5/20 خواهان : طوطی ..........
ﺳﻪشنبه، 05 فروردین 1399 - 18:25
صفحه 3 از 3ابتدا   1  2  [3]  انتها
جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.