تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400
طلاق به درخواست مرد و تبدیل آن به طلاق توافقی

 طلاق به درخواست مرد و تبدیل آن به طلاق توافقی

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 19

دادخواست طلاق به درخواست زوج

خواهان : اصغر ... نام پدر : حمید   به نشانی : تهران.خیابان قزوین ........ .

خوانده : خانم فاطیما ..... نام پدر : اسماعیل   به نشانی : تهران.میدان منیریه ........ .

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

1- صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

2- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات :

1- سند ازدواج شماره .... مورخ 1390/08/20 دفتر رسمی ازدواج شماره ... تهران

2- شناسنامه زوج به شماره 1 موزخ 1364/04/20

3- وکالتنامه به شماره ... مورخ 1394/03/23 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

شرح دادخواست طلاق به درخواست زوج

ریاست محترم دادگاه خانواده یک تهران

احتراماً به استحضار می رساند

موکل به استناد رونوشت مصدق عقدنامه شماره .... مورخ 1390/08/30 با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفتر ازدواج شماره 427 تهران نمودند.زوجین دارای فرزند مشترک نمی باشند و با یکدیگر زندگی مشترک نداشته اند.نظر به عدم تفاهم زوجین در شروع و ادامه زندگی مشترک مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله  وکیل مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

 

 

رای دادگاه طلاق به  درخواست زوجه

پرونده کلاسه : .........

مرجع رسیدگی : شعبه 233 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران

دادنامه شماره : ........

خواهان : آقای اصغر ...... فرزند : حمید با وکالت مسعود محمدی به نشانی : میدان فاطمی.میدان گلها.

خوانده : خانم فاطیما .... فرزند : اسماعیل به نشانی : تهران.میدان منیریه ......... .

خواسته :

1- مطالبه خسارت دادرسی

2- صدور گواهی عددم امکان سازش به  درخواست زوج

متن رای داگاه طلاق به درخواست زوج -مرد

در خصوص دعوای آقای اصغر ... با وکالت مسعود محمدی بطرفیت خانم فاطیما ... به خواسته طلاق با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان طی لایحه ای به شماره .... ثبت گردید دعوی خود را مسترد نموده است فلذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست  صادر و اعلام می نماید این قرار حضوری بوده و قطعی است.دفتر از موجودی کسر و بایگانی شود.

دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی حقوقی

 

 

رای و حکم دادگاه طلاق توافقی

پرونده کلاسه : .......

مرجع رسیدگی : شعبه 233 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران

دادنامه شماره : .......

خواهان : خانم فاطیما .... فرزند : اسماعیل  به نشانی : تهران.خیابان طالقانی ....... .

خوانده : آقای اصغر .... فرزند : حمید با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها.

خواسته : طلاق توافقی

متن رای دادگاه طلاق توافقی

در خصوص دادخواست خانم فاطیما ... و اصغر .... با وکالت مسعود محدی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق با توافق با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت فی ما بین زوجین اصرار به جدایی دارند و با عنایت به اینکه زوجین مطابق توافق بعمل آمده در مورد مهریه، نفقه زوجه، جهیزیه و حضانت و ملاقات فرزند و نفقه فرزند و اجرت المثل و غیرها توافق کرده اند.


1- مهریه : زوجه کل مهریه استحقاقی خود به مبلغ سی و پنج میلیون تومان معادل چهل عدد سکه بهار آزادی را در یافت می نماید و الباقی را در قبال طلاق به زوج بذل و وکیل زوج قبول بذل نمود.

2- جهیزیه : زوجه فاقد جهیزیه است.

3- نفقهزوجه ادعایی ندارد.

4- اجرت المثل : زوجه ادعایی ندارد چون زنندگی مشترک نداشته اند و در دوران عقد می باشند.

5- حضانت فرزند مشترک : .........

6- ملاقات فرزند : .......

7- نفقه فرزند : ........

8- بارداری : زوجه بموجب گواهی پزشکی قانونی دوشیزه و غیر مدخوله می باشد.

9- سایر حقوق : .......

لذا دادگاه مستنداً به مواد 26 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/119 و ماده 1145 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش و طلاق زوجه صادر و اعلام نموده و به زوجین اجازه داده می شود و در معیت یکدیگر به یکی از دفاتر رسمی رسمی طلاق مراجعه و با توجه به موارد توافق از قسم بائن غیر مدخوله طلاق اجرا و ثبت نمایند.از تاریخ اجرای طلاق به مدت سه طهر عده ندارد و رعایت مواد 31 و 37 قانون صدرالذکر و سایر شرایط لازمه شرعی و قانونی از سوی دفترخانه الزامی است و گواهی صادره چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت آن به دفترخانه تسلیم نشود و یا مدارک لازمه را ارئه ننمایند از اعتبار ساقط است.گواهی صادره حضوری بوده و زوجین حق تجدیدنظر خواهی را اسقاط نموده و گواهی صادره قطعی و قابلیت اجرا دارد.

دادرس 233 شعبه  دادگاه عمومی و حقوقی تهران

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.