تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: شنبه 26 تیر 1400
شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد)

 شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد)

یکی از مشکلات مطالبه وجوه نقد توسط اشخاص ذینفع این است که ارزش پول در طول زمان به دلیل تورم کاهش می یابد و شاید در هیچ کشوری به خوبی ایران موضوع تورم ملموس و غیر قابل انکار نباشد.راه حل و ضمانت اجرایی که قانونگذار برای جبران و پوشش آسیب ناشی از کاهش ارزش پول در نظر گرفته است مکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است.اوایل شروع حکومت اسلامی در ایران فقها و متشرعین تحت تاثیر احکام فقهی خسارت ناشی از کاهش ارزش پول یا خسارت تاخیر تادیه را با ربا در شریعت مقایسه نموده و آن را تحریم و انکار نمودند ولی پس از اینکه به دلیل مشکلات اقتصادی، حاکمیت واقعیت تورم را درک نمود اجرای احکام مربوط به امکان دریافت خسارت دیرکرد یا خسارت تاخیر تادیه دوباره به جریان افتاد.در ادامه یک نمونه دادخواست و رای که خسارت تاخیر تادیه در آن درخواست و مورد حکم قرار گرفته است و نتوسط وکلای دفتر وکالت دادگران حامی با موفقیت به انجام رسیده است جهت اطلاع مخاطبان گرامی تقدیم حضور می گردد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 5210

بررسی اجمالی دریافت خسارت تاخیر تادیه

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تاخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد) بگیرد. اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. برای مثال بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و ... نمی توان دیرکرد گرفت.
طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است. از آن جایی که مبدا محاسبه خسارت تاخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را به عنوان دیرکرد دریافت نمایید.
بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و ... فاقد توانایی مالی تلقی می شوند.
بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند.

 

پرونده مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه

دادخواست مطالبه وجه و تاخیر تادیه

خواهان : حمید  ...... نام پدر : علی اکبر   شغل : آزاد   محل اقامت : تهران.میدان صادقیه ..... .

خوانده : قدرت ......  نام پدر : حسن  شغل : آزاد  محل اقامت : تهران.خیابان تهرانپارس ..... .

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی : میدان فاطمی.میدان گلها ....... .

تعیین خواسته  بهای آن : 

1- مطالبه وجه چک (تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد و نود میلیون ریال وجه چک) به مبلغ 590/000/000 ریال

2- مطالبه خسارات دادرسی

3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

دلایل و منضمات دادخواست :

1- وکالت نامه به شماره ..... مورخ 1396/10/10 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 7800000 ریال باطل شد.

2- چک به شماره .... مورخ 1396/03/20 به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت

شرح دادخواست مطالبه وجه وخسارت تاخیر تادیه

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراماً مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

یک فقره چک به شماره ... در تاریخ 1396/03/20 عهده بانک .... شعبه تهرانپارس به مبلغ پانصد و نود میلیون ریال توسط خوانده محترم صادر شد که مورخ 1396/11/10 به دلیل کسری موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردید و علی رغم مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید، خوانده از تادیه و پرداخت آن خودداری می کنند فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان پانصد و نود میلیون ریال معادل پنجاه و نه میلیون تومان به انضمام مطالبه کلیه خسارات اعم از تاخیر تادیه و دادرسی در حق موکل مورد استدعاست.

 

 

رای دادگاه مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه

پرونده کلاسه : .............

مرجع رسیدگی : شعبه 113 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید باهتر تهران

تصمیم نهایی شماره : ........

خواهان : آقای حمید ........ فرز ند علي اکبر با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ........... .

خوانده : آقای قدرت ...... فرزند حسن  به نشاني تهران - خیابان تهرانپارس ............. .

خو استه ها :

1- مطالبه خسارت دادرسی

2- مطالبه و جه چک

3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

گردشکار - در وقت مقرر جلسه شعبه یکصد و سیزده دادگاه عمومی حقوقی تهران بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح آنی مبادرت به انشاء را ای می نماید.

متن رأی دادگاه خسارت تاخیر تادیه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حمید ........ با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت آقای قدرت .......... بخواسته مطالبه مبلغ 590/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بشماره ...... به عهده بانک پاسارگارد بعنوان اصل خواسته با احتساب هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه. دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست آن خصوصاً تصویر مصدق چک مستند دعوا و گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه و اینکه وجود اصول اسناد مدرکیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهاان به دریافت وجه آن دارد و خواندده با وصف صحت ابلاغ و جری تشریفات قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی که دلالت بر عدم اشتغال ذمه ایشان نماید ابراز نداشته و هر گاه دین با تعهدی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که در ما نحن فیه دلیل خلافی ارائه نشده است و بر بقای دین استصحاب میگردد و توجهاً به عدم تعرض خوانده به دعوای خواهان و مدارک ابرازی ایشان لذا دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و ثثابت تشخیص و مستنداً به مواد 310، 313 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبغ 590/000/000 ریال به عنوان اصل دین  و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل برای مطالبه خسارت

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.